بازيابی ايرانشهری

ادیان ابراهیمی به همراه دمکراسی‌ها دست به دست هم داده اند برای نابودی اروپا

در این مقاله کشیش اعظم آلمان گفته است: کسی که به برج کلیسا آری می گوید باید مناره‌ی مسجد را هم بپذیرد. به عبارت دیگر، اسلام متعلق به آلمان است. این سیاست روز اروپا است و آنگلا مرکل بطور سرسختانه آن را دنبال می کند. سرریز کردن ملیون ها مرد جوان مسلمان که روزانه به […]

نابودی اروپا توسط مهاجران مسلمان – نارضایتی مردم و درگیری با پلیس/5

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. سکوت رسانه های فارسی زبان سیستم جهانی در مورد رویدادهای غرب. در بیشتر شهرهای اروپا دو امر در حال رخ دادن است: گسترش بی مرز اسلام و پشتیبانی دولت های دمکراتیک غرب از آن، به علاوه‌ی پشتیبانی مسیحیت و یهودیت از نفوذ مسلمان‌ها در غرب؛ و دوم: نارضایتی هر روز بیشتر […]

سوئد در حال فروپاشی است

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. وزیر خارجه ی سوئد: سوئد در حال فروپاشی است! مسلمان‌ها سوئد را تقریبا فتح کرده اند. سیل تجاوز به زنان بیداد می کند. خشونت، دزدی و تهدید مردم بومی سوئد. پرچم سوئد در روز روشن آتش زده می شود.

به آتش کشیده شدن پرچم سوئد توسط مسلمانان

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. مسلمان‌ها در سوئد پرچم سوئد را آتش می زنند. سوئد، به گفته‌ی وزیر امور خارجه شان، در حال فروپاشی است. لیک بی بی سی و من و تو و صدای آمریکا درباره‌ی فتح اسلامی اروپا خاموش اند و به ایرانیان گونه ای وانمود می کنند که تو گویی اروپا بهشت برین […]

اسلام متعلق به آلمان است

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. آنجلا مرکل، صدر اعظم آلمان: “اسلام متعلق به آلمان است!” پروژه‌ی فتح اروپا به دست اسلام کلید خورده است. به گونه ای بی سابقه و سرسام آور کلیه‌ی اروپا زیر نگین سیل مهاجمین مسلمان می رود که هر روزه وارد مرزهای اروپا می شوند. احزاب حاکم و کلیسا و نهادهای جهودی […]

هالیوود در دست بچه بازها و متجاوزین به کودکان

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. بازیگر نامدار ارباب حلقه‌ها: هالیوود دست بچه بازها و متجاوزین به کودکان است. به آن جهان رویائی که بی بی سی و من و تو برای تان از غرب درست کرده اند باور مکنید. اروپا و آمریکا غرق در فساد اند. اسلام سراسر اروپا را درنوردیده است. گریز از ایران بیهوده […]

یوشکا فیشر، وزیر امور خارجه‌ی پیشین آلمان: آلمان یک مشکل برای بشریت و برای اروپا است و در شکل و ترکیب کنونی اش باید از بین برود

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. کلیساهای آلمان تمام قد در دفاع از اسلام: “کسی که به کلیسا آری می گوید باید به مسجد و مناره هم آری گوید”. طرح فتح اروپا و از بین بردن نژاد آریائی در اروپا کلید خورده است. کلیه‌ی احزاب دمکراتیک دست در دست کلیسا و مسجد و کنیسه، از ورود ملیون‌ها […]

تجاوز روزمره به زنان اروپایی

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. تجاوز مسلمان‌ها به زنان اروپائی امری روزمره شده است. احزاب دمکرات آلمان به همراه کلیسا، در طرحی کلی و از خارج هدایت شده، تمام درها را به سوی مسلمان‌ها و آفریقائیان گشوده اند. از بین بردن فرهنگ و نژاد اروپائی (آریائی) تبدیل به سیاست رسمی اروپا شده است. برای نجات خود […]