بازيابی ايرانشهری

نقد و بررسی

نقد اسلام در ایران «کوروش بزرگ بازمی گردد»، گزارش از راینهارد باوم گارتن / برگردان از آلمانی به پارسی: انجمن همازوران بازیابی ایرانشهری

راینهارد باوم گارتن، رادیو آلمان: “کوروش بزرگ، شاهی که امروز تبدیل به نماد اسلام ستیزی جوانان ایرانی شده است.” *** در جمهوری اسلامی ایران مردمان

بیشتر بخوانید »

انتخاب ترامپ و معادلات نوین جهانی، سطح نازل تحلیل از یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای سیاست جهان در گروه بین الملل فارس نیوز / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های پاک ایران تشنه لب جهود-مسلمان‌های حاکم بر تهران، یک راه بیش ندارند: خارج شدن از دیسکورس اسلامی-دمکراتیک، و بازی کردن

بیشتر بخوانید »