بازيابی ايرانشهری

نوشتارها

بررسی نخستین سودهای موشک‌پرانی خاخام خامنوف برای نتانیاهو

اگر از روزن تیسپون به جهان نگریسته و سنجه را چیون نهیم کو جمهوری اشغال‌گر اسلامی و کمونیست‌ها و صهیونیست‌های شیعه حاکم بر ایران‌زمین هر آن‌چه می‌کنند سودی باید برای اسرائیل و سپس روسیه دربرداشته باشد، آن‌ گاه زدن موشک

بیشتر بخوانید »

بیانیه رسمی بازیابی ایرانشهری در پیوند با پاسخ موشکی-پهپادی جمهوری اشغال‌گر اسلامی به اسرائیل

شکی نیست، نبرد میان فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق، نبردی که هر دو سوی پیکار، نوادگان ابراهیم خلیل هستند، نبرد فرزندان زرتشت و کورش نیست، نبرد ایرانشهریان نیست. از روزن فلسفه سیاسی ایرانشهری، که بهره‌مندی از بمب اتمی زرتشتی در

بیشتر بخوانید »

رادیکالیسم فرانسوی، قبله عالم افیون روشنفکری و روشنفکری، افیونی بر سر ملت ایران و ایرانشهر

“اشتراک”، کلید واژه از هم‌پاشیدگی و گسست امر “ملی” است، چه در فرم اقتصادی، چه در نظم سیاسی و چه در نظام فرهنگی و ارزشی یک کشور. در واقع اشتراک در بعد تعریفی دموکراتیک آن، یعنی تولید رادیکالیسم اجتماعی به

بیشتر بخوانید »

دشمنی کور پژوهش‌گرنمایان مسلمان با دین و شهرگانی ایرانشهر

دشمنی پایه‌ای مسلمانان با ایرانشهر که آن را از پیامبر و پیشوایان چهارگانه‌ی خود، ای محمد و خلفای راشدین به ارث برده‌اند، بخشی از بافت تخمه‌شناختی و ژنتیک فرهنگی هر فرد مسلمان را پدید می‌آورد. در این میان مسلمانان ایرانی‌تبار

بیشتر بخوانید »