بازيابی ايرانشهری

پیدایی‌نامه‌ها

نشان شفاف

مانیفست آریایی قیام دی‌ماه

بازیابی ایرانشهری، نکات زیر را به عنوان خواست‌های حداقلی و اولیه‌ی جنبش فرزندان زرتشت و کوروش به آگاهی همگان، به ویژه نیروهای آریائی درون: الف) ارتش هماره جاودان ب) سپاه مقدس پاسداران ایرانزمین

بیشتر بخوانید »

پیدائی نامه (مانیفست) کیخسرو آرش گرگین، کاندید زرتشتی پادشاهی ایرانشهری در مورد کشور اسرائیل

با نام اورمزد، که بغ بزرگ است، که بزرگترین بغان است. و با نام ابرمرد ابرمردها، ستاره‌ی زرّین، ایزد اشو زرتشت. و با نام کوروش بزرگ، بابا، بوختار پارسی، شاه همه مردمان شاد،

بیشتر بخوانید »