بازيابی ايرانشهری

نقد اسلام در ایران: بازگشت کورش بزرگ / برگردان از آلمانی به پارسی: آرین وایزمن

در جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از مردم، از دولت اسلامی، دلزده شده ­اند. اما، انتقاد [از اسلام]، قطعا می­ تواند مشکل‌ساز شود. با وجود این، یکی از گزینه‌های مطرح [برای انتقاد از اسلام]، بازگشت به ایران باستان – و برای نمونه، بازگشت به سوی کوروش بزرگ – است که به نماد ضدیت با اسلام در […]

نگاهی دیگر به دلیل سکوت فرح و توهین و فحاشی پسرک به فرزندان کوروش

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب در این که فرح از ایران و ایرانیان متنفر است، هیچ شکی نیست، سراسر کارنامه‌ی سیاسی او چیزی جز زنجیره ای از خیانت‌های به هم پیوسته نبوده است: خیانت به شاه، میهن و مردم. پسرک اش، که از سوی فرزندان کوروش رضا سوپری نامیده شد، و به […]

ما فرزندان کوروش.. ما فرزندان ایران.. سخنانی که بر تارک تاریخ خواهند درخشید / کیخسرو آرش گرگین

در فیلم زیر ایرانیان در پاسارگاد برهمه تبارهای ایرانی درود می فرستند: پسرک، رضا پهلوی، پرورده شده در مکتب دیبا است و از این رو، لاجرم عاشق کمونیست‌ها و مسلمانان. همان‌گونه که فرح، به مثابه‌ی ام الخائنین، تجسم ارتجاع سرخ و سیاه بود و هست، این پسرک نیز که امروز در برخی از امورات حتا […]