بازيابی ايرانشهری

تحلیلی از سکوت مطلق و خیانت آمیز فرح دیبا در برابر خروش ملیونی آریائیان و ایران پرستان / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب سکوت معنی‌دار فرح در برابر یکی از تاریخی‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر، در حالی است که پسرک اش، رضا، انقلاب فروهری آریائیان را حرکتی فاشیستی و نژاد پرستانه نامید و خیلی سریع نسبت به آن موضع‌گیری کرد. این کار توهین آمیز و خیانت بار او موجب بیداری بسیاری […]

نگاهی دیگر به دلیل سکوت فرح و توهین و فحاشی پسرک به فرزندان کوروش

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب در این که فرح از ایران و ایرانیان متنفر است، هیچ شکی نیست، سراسر کارنامه‌ی سیاسی او چیزی جز زنجیره ای از خیانت‌های به هم پیوسته نبوده است: خیانت به شاه، میهن و مردم. پسرک اش، که از سوی فرزندان کوروش رضا سوپری نامیده شد، و به […]