بازيابی ايرانشهری

نژاد آریائی، برنامه ای که باید گوش داد و خندید، از ته دل خندید / کیخسرو آرش گرگین

آن چه که برای من در هزینه کردن ایزد زروان و وقت گذاشتن و شنیدن چنین سخنانی جالب است، بیش از هر چیز، ایده‌ی شکست اسلام و مدرنیته است. یعنی شکست همان مفهومی که اسکندریسم ابراهیمی نامیده ام. کاری به این نداریم که یکی از دو ایران‌شناس حتا وجود مفهوم آریه چیثه یا از چهر […]