بازيابی ايرانشهری

رسانه‌ی من و تو، پایگاه تجزیه‌طلبی و ایران‌ستیزی

کسانی که برنامه‌های این شبکه را دنبال می‌کنند، به خوبی متوجه شده‌اند که مدتی‌ست، همانند دیگر شاخه‌های به اصطلاح اپوزیسیون سکولار-دمکرات-فدرال، روند ویژه‌ای در راستای ضربه زدن به همبستگی ایرانیان و به خطر انداختن تمامیت ارضی ایرانزمین از طریق دعوت از عناصر تجزیه‌طلب و ضد ایرانی، توسط این شبکه آغاز شده است. امروز اما، نوک […]