بازيابی ايرانشهری

داستان ویران کردن کعبه به دست آریائیان

تنها حلاج نبود که به فرمانده‌ی لشگر اش فرمان داد “اهدم الکعبه”: «کعبه را ویران کن!»، همانند او بسیاران بودند. از آن دست است سنباد گبر ایا سنباد مجوس/مگوس، و چیون که دانیم مجوس و گبر و مگوس همه نام‌هایی باشند زرتشتیان را. ایدر نمائی از خواست سوینده به اَنَست کردن کعبه، چیون که نزد […]

کیخسرو آرش گرگین [بنیان گذار مکتب بازیابی ایرانشهری] / نریوسنگ گشتاسپ

کیخسرو آرش گرگین (زاده ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۷ یزدگردی / ۱۳۴۶ ه.ش / ۱۹۶۷ م در تهران) فیلسوف، ادیب و سیاستمدار ایرانی است. او در خانواده ای فرهنگی چشم به جهان گشود، تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش گذراند. در سال ۱۳۶۵ ه.ش (۱۹۸۶ میلادی) جهت تحصیل در رشته فلسفه و زبان های باستانی رهسپار آلمان شد. […]