بازيابی ايرانشهری

رادیکالیسم فرانسوی، قبله عالم افیون روشنفکری و روشنفکری، افیونی بر سر ملت ایران و ایرانشهر

“اشتراک”، کلید واژه از هم‌پاشیدگی و گسست امر “ملی” است، چه در فرم اقتصادی، چه در نظم سیاسی و چه در نظام فرهنگی و ارزشی یک کشور. در واقع اشتراک در بعد تعریفی دموکراتیک آن، یعنی تولید رادیکالیسم اجتماعی به رهبریت موج هیجانات “شر” توده‌ها. چراکه با توجه به مبانی روانشناسی اجتماعی، اصولا عنصر عقلانیت […]

رادیو تیسپون

دشمنی کور پژوهش‌گرنمایان مسلمان با دین و شهرگانی ایرانشهر

دشمنی پایه‌ای مسلمانان با ایرانشهر که آن را از پیامبر و پیشوایان چهارگانه‌ی خود، ای محمد و خلفای راشدین به ارث برده‌اند، بخشی از بافت تخمه‌شناختی و ژنتیک فرهنگی هر فرد مسلمان را پدید می‌آورد. در این میان مسلمانان ایرانی‌تبار به سان ستون پنجم محمدیت و ابررَوِشِ حجاز، جایگاه ویژه‌ای دارند: آن‌ها به میانجی شناخت‌شان […]

آئین‌نامه‌ی پیکار و همبستگی ملی برای بازپس‌گیری ایرانشهر

درآمد: ۴۳ سال پس از فتنه ۵۷ و اشغال کشور پادشاهی ایران به دست دو فاشیسم ضد ملی سرخ و سیاه به رهبری خمینی گجستگ و یاران کمونیست‌اش، و با نگرش به موج نوین بیداری ایرانشهری در بازپس‌گیری میهن که از آبان ۹۵ (روز کورش بزرگ در پاسارگاد) با دو شعار محوری “ما آریائی هستیم/عرب […]

بایست‌ها و نه‌بایست‌های سازمان شهریاری بازیابی ایرانشهری

ابر مرز و ویمند، بایست‌ها و نه‌بایست‌ها، و شایست‌ها و نه‌شایست‌های «سازمان شهریاری بازیابی ایرانشهری» (جنبش فرزندان زرتشت و کورش) هفت شرط اصلی بازیاب بودن ۱. سدره پوشی و پذیرش دین مزدیسنی زرتشتی (بهدینی زرتشتی) و پذیرش بغان‌شناسی اوستائی در کلیت‌اش.۲. باورمندی به آئین «شهریاری نیک ایرانشهری» (آگاتوکراسی ایرانی) به عنوان یگانه سامانه سیاسی ایرانشهری […]

پیدائی نامه (مانیفست) کیخسرو آرش گرگین، کاندید زرتشتی پادشاهی ایرانشهری در مورد کشور اسرائیل

با نام اورمزد، که بغ بزرگ است، که بزرگترین بغان است. و با نام ابرمرد ابرمردها، ستاره ی زرّین، ایزد اشو زرتشت. و با نام کوروش بزرگ، بابا، بوختار پارسی، شاه همه مردمان شاد، شاه چهار گوشه ی جهان. هم میهنان! من، کیخسرو آرش گرگین، به عنوان میراث دار تمامیت امر پادشاهی از گیومرث تا […]

گفتار هفته، روز زامیاد از ماه امرداد (۲۸ امرداد ۱۳۸۹) برابر با ۱۹/۸/۲۰۱۰

Featured Video Play Icon

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین درباره مکتب ایرانی سخن (خواهند گفت. ( پیرو سخنرانی رحیم مشایی در پیوند با جایگزینی مکتب ایران به جای مکتب اسلام 🌲[بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت و کوروش، کیخسرو آرش گرگین] 🔥🔥🔥

گفتار هفته، روز دی به دین از ماه اردیبهشت ( ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹) برابر با ۱۳/۵/۲۰۱۰

Featured Video Play Icon

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به دگرگونی پارادایم در دولت سپاهی/مردمی احمدی نژاد خواهند پرداخت و به این پرسش پاسخ خواهند داد که آیا دولت احمدی نژاد یک دولت اسلامگرا است و یا یک دولت ایرانگرا 🌲[بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت و کوروش، کیخسرو آرش گرگین] 🔥🔥🔥

گفتار هفته، آذر روز از ماه اردیبهشت ( ۹ اردیبهشت ۱۳۸۹) برابر با ۲۹/۴/۲۰۱۰

Featured Video Play Icon

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به دادستانهای زیر خواهند پرداخت. 
- اظهارات یکی از مقامات امارت درباره جزایر سگانه ایران در خلیج فارس و پاسخ و پیشنهادهای مقامات ایرانی در این زمینه.
 – گزینه حمله نظامی به ایران از سوی یکی از وزرای اسرائیل و پیشتیبانی و حمایت جنبشهای دمکراسی […]