بازيابی ايرانشهری

چپ ایرانی، سکس با کودکان و عشق بی مرز اش به ریش و پشم مسلمان‌ها

خانم نرگس اسکندری که از اعضای حزب سبزهای آلمان در ایالت هسن است. چپ‌ها در کلیت شان تبدیل شده اند به حاملان بی تشخصی سیاسی و فرهنگی در آلمان و کلا در اروپا. بالاترین رده‌های حزب شان یکی در میان بچه باز اند و آمده اند لایحه بدهند پارلمان که سکس با کودکان نباید جرم […]

تبلیغ ازدواج با کودکان در رسانه‌های همگانی آلمان

پس از این که ملیون‌ها مسلمان را بطور برنامه ریزی شده وارد آلمان کردند، و رئیس ترک‌تبار حزب سبزها اعلام کرد که او داعش و تروریست‌های مسلمان را به پوتین و اسد ترجیح می دهد (با همین صراحت!)، و یکی از نمایندگان مجلس هامبورگ گفت که باید در هر محله ی هامبورگ یک مسجد احداث […]

رئیس کمیسیون امور مهاجرت دولت آلمان: نباید جلوی ازدواج با کودکان را گرفت.

خانم اوزُگوز، ترکتبار، با برادرانی سلفی که بنیادگراهای اسلامی هستند، رئیس کمیسیون امور مهاجرت دولت آلمان است. این زن معتقد است که” نباید بطور فله ای ازدواج با کودکان را قدغن کرد و ما نباید در امور شهروندان مسلمان [ساکن در آلمان] دخالت کنیم. این امر حوزه‌ی مسئولیت دادگاهی شرعی است.” به طور رسمی در […]

فرانسه در حال انفجار است

فساد و خشونت دمکراتیک سراسر کشور را دربرگرفته است. این‌ها تصاویری ست که نه جمهوری اسلامی نشان می دهد تا ایرانیان فکر نکنند می شود مقاومت کرد، و نه من و تو و بی بی سی، تا ایرانیان پی نبرند که اروپا چه فاجعه ای است! لیک واقعیت اروپا چیز دیگری ست: فساد دمکراسی‌ها و […]

ادیان ابراهیمی به همراه دمکراسی‌ها دست به دست هم داده اند برای نابودی اروپا

در این مقاله کشیش اعظم آلمان گفته است: کسی که به برج کلیسا آری می گوید باید مناره‌ی مسجد را هم بپذیرد. به عبارت دیگر، اسلام متعلق به آلمان است. این سیاست روز اروپا است و آنگلا مرکل بطور سرسختانه آن را دنبال می کند. سرریز کردن ملیون ها مرد جوان مسلمان که روزانه به […]

نابودی اروپا توسط مهاجران مسلمان – نارضایتی مردم و درگیری با پلیس/5

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. سکوت رسانه های فارسی زبان سیستم جهانی در مورد رویدادهای غرب. در بیشتر شهرهای اروپا دو امر در حال رخ دادن است: گسترش بی مرز اسلام و پشتیبانی دولت های دمکراتیک غرب از آن، به علاوه‌ی پشتیبانی مسیحیت و یهودیت از نفوذ مسلمان‌ها در غرب؛ و دوم: نارضایتی هر روز بیشتر […]

نابودی اروپا توسط مهاجران مسلمان – نارضایتی مردم و درگیری با پلیس/4

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. سکوت رسانه های فارسی زبان سیستم جهانی در مورد رویدادهای غرب. در بیشتر شهرهای اروپا دو امر در حال رخ دادن است: گسترش بی مرز اسلام و پشتیبانی دولت های دمکراتیک غرب از آن، به علاوه‌ی پشتیبانی مسیحیت و یهودیت از نفوذ مسلمان‌ها در غرب؛ و دوم: نارضایتی هر روز بیشتر […]

نابودی اروپا توسط مهاجران مسلمان – نارضایتی مردم و درگیری با پلیس/3

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. سکوت رسانه های فارسی زبان سیستم جهانی در مورد رویدادهای غرب. در بیشتر شهرهای اروپا دو امر در حال رخ دادن است: گسترش بی مرز اسلام و پشتیبانی دولت های دمکراتیک غرب از آن، به علاوه‌ی پشتیبانی مسیحیت و یهودیت از نفوذ مسلمان‌ها در غرب؛ و دوم: نارضایتی هر روز بیشتر […]

برنامه‌ی مرگ برای مردم آلمان: طرح هوتون، کافمن، تاو / بازگردان از متن آلمانی، ایزد توس

آینده‌ی کشور آلمان به احتمال زیاد در این سده‌ی باقی مانده بوسیله‌ی کسانی از خارج تصمیم‌گیری خواهد شد. تنها مردمی که از این موضوع اطلاعی ندارند آلمانی‌ها هستند. تصمیم‌گیری درباره‌ی آینده‌ی آلمان پس از جنگ دوم جهانی بود که صورت پذیرفت. در این آوانما، سه مورد از این برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به نمایش در خواهد […]

تجاوز سه مسلمان به یک دختر 13 ساله‌ی آلمانی

تجاوز سه مسلمان به یک دختر 13 ساله ی آلمانی: در این ویدیو مادر دختربچه توضیح می دهد که دختر اش را سه مسلمان، سی ساعت دزدیده و هر یک بارها به او تجاوز کرده اند. لیک رسانه‌های آلمان، که دستور دارند از مسلمان ها حمایت کنند، چنین وانمود کردند که دختر 13 ساله خود […]

خیانت احزاب دمکراتیک آلمان به مردم آلمان

خیانت احزاب دمکراتیک آلمان به مردم آلمان: پس از تجاوز گروهی سدها مسلمان به دختران آلمان در شب سال نو، که در نوع خود بی نظیر بود، در این ویدیو شهردار شهر کلن دارد توضیح می دهد که دختران و زنان آلمانی با طوری رفتار کنند که از این اتفاقات برای شان نیفتد! فراتر، او […]

حمله‌ی مسلمان‌ها و چپ‌ها به یک خانواده‌ی فرانسوی

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. حمله‌ی مسلمان‌ها و چپ‌ها به یک خانواده‌ی فرانسوی. مسلمان‌ها، به کمک دمکرات‌ها و پشتیبانی همه سویه‌ی کلیسا و ارگان‌های جهود سراسر اروپا را فتح کرده اند و اینک به مردم بومی حمله می کنند. روزی نیست که چندین دختر و زن آلمانی مورد تجاوز قرار نگیرند. به تصویری که رسانه های […]

نابودی اروپا توسط مهاجران مسلمان – نارضایتی مردم و درگیری با پلیس/1

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. سکوت رسانه های فارسی زبان سیستم جهانی در مورد رویدادهای غرب. در بیشتر شهرهای اروپا دو امر در حال رخ دادن است: گسترش بی مرز اسلام و پشتیبانی دولت های دمکراتیک غرب از آن، به علاوه‌ی پشتیبانی مسیحیت و یهودیت از نفوذ مسلمان‌ها در غرب؛ و دوم: نارضایتی هر روز بیشتر […]

خود زنی مذهبی مسلمانان در اروپا

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. می خواهید از اسلام فرار کنید و به اروپا بیائید؟ فکر می کنید اروپا آن سرزمین رویائی است که من و تو به شما ارائه می دهد؟ اشتباه می کنید. اینجا انگلیس است. سراسر غرب در حال غرق شدن در اسلام است. کشور خود را از شرّ اسلام و روشنفکر نجات […]

حمله‌ی مسلمان‌ها به خبرنگاران در سوئد

حمله‌ی مسلمان‌ها به خبرنگاران در سوئد. پرچم سوئد را آتش می زنند. به زنان تجاوز می کنند. مردم را کتک می زنند و حکومت‌های دست نشانده‌ی اتحادیه‌ی اروپا ملیون ملیون آن‌ها را وارد اروپا می کنند. اسکندریسم ابراهیمی در حال تبدیل اروپا به اسلامستان است.