بازيابی ايرانشهری

عراق آزاد شد، سپاه پاسداران، دل ایرانشهر، عراق را، آزاد کرد

ما با یک رویداد تاریخی رو به روئیم: سپاه پاسداران ایرانزمین توانسته است با وجود کارشکنی‌های همه سویه‌ی عربستان، اسرائیل، ائتلاف آمریکا، ترکیه، نیروهای کردنمای تحت پوشش بارزانی، و مهم‌تر از همه، اصلاح طلبان و دولت فرماسونری روحانی و شاخه‌ی تبلیغاتی اش در بی بی سی و من و تو صدای آمریکا، عراق را که […]

جنبش دمکراسی خواهی و روشنفکری ایرانی، ابتذالی برنامه مند

ما با انبوهی از شواهد روبروئیم که جنبش دمکراسی خواهی و روشنفکری ایرانی چیزی جز ابتذالی برنامه مند نیست. سخنان این دو تن، که به طور اتفاقی به پارسی سخن می گویند و جز این امر اتفاقی هیچ چیزشان آریائی، یعنی ایرانی نیست، مشتی ست نمونه‌ی خروار. اینکه مرد اصلاح طلب مدعی است اصلاح طلبی […]

در لزوم دار زدن عبدالکریم سروش مقابل دانشگاه تهران

نخست بگذارید سخنان این روبسپیر مسلمان را در باره‌ی سه تن از اندیشمندان مهم عصر پهلوی بخوانیم، درباره‌ی محمد علی فروغی، صادق هدایت و علی دشتی: فروغی سست عقیده ای عمله ظلم و هدایت فرویدیستی بورژوامنش و دشتی هوسرانی فرومایه و بی اعتقاد بودند. این در حالی ست که یک موی هر یک از این […]

هیولای نارنجی کاخ سفید و معاشقه با مسلمان‌ها

از اهداف عالیه‌ی ترامپ یکی نیز تجزیه‌ی کامل ایرانزمین است. این البته هدفی ست که تمامی جمهوری خواهان دنبال کرده اند و ترامپ، استثناء نیست. اگر دمکرات‌ها، که در پلشتی و ایرانستیزی روی ضحاک را سفید کرده اند یک برتری بر جمهوری خواهان داشته باشند آن این است که تجزیه‌ی ایران هدف اولیه شان نیست، […]

کمپین امتناع از ایران

“توهم تجزیه طلبی”! چنان که می بینیم کلیه‌ی دمکراسی خواهان تجزیه طلب اند و پروژه‌ی ملیت سازی را پیش می‌برند. کمپینی که زیر نام امتناع ساخته‌اند و در اش تمامی اصحاب دمکرات از پسرک مزدور رضا پهلوی تا مریم قجر حضور دارند، کمپین امتناع از ایران است. این بدین معنی نیست که رای دهندگان بهتر […]

مسلمانان و دمکرات‌ها، حاملان ابتذال دمکراتیک و بانیان وضعیت کنونی

موضوع فقط روحانی نیست، آخوند به عنوان مسلمان حرفه ای اصولا جز دروغ و تزویر نمی تواند، ما آخوند راست گو نداریم چرا که اسلام، از محمد عبدالله تا محمد خاتمی، هرگز راستی و راستگوئی را نشناخته است. اسلام، که هرگز یک دین نبوده است، مانیفست دروغ و خشونت است، یک ایدولوژی مبتنی به قهر […]

قاتل خوب یا قاتل بد، پرسش این است!

تمامی دمکراسی خواهی ایرانی در این ثنویت متجددانه و روشنفکرانه نهفته است: قاتل خوب = قاتل اصلاح طلب در برابر قاتل بد= قاتل اصولگرا؛ حیرت انگیز و نمائی از وقاحتی بی مرز است که کسان امروز الم شنگه به پا کرده اند که رئیسی آدم کش بوده است. همین کسان چهار سال است زیر علم […]

نقد اسلام در ایران: کوروش بزرگ، شاهی که امروز تبدیل به نماد اسلام‌ستیزی جوانان ایرانی شده است

بازتاب بسیار مثبت حماسه‌ی 7 آبان جنبش فرزندان کوروش در رسانه‌های آلمان (اینجا) فعالیت‌های مستمر بازیابی ایرانشهر به زبان آلمانی مثمر ثمر واقع شده اند. خبرگزاری دویچلند فونک تیتر زده است: “نقد اسلام در ایران، کوروش بزرگ بازمی گردد”؛ در مقاله به یک یک شعارهای فرزندان کوروش اشاره شده است، از “ما آریائی هستیم عرب […]

رابطه‌ی خمینی با آمریکا پیش از انقلاب / فرح دیبا، مامای انقلاب

بار دیگر گوشه ای از حقیقت هماره کتمان شده از پس پرده بیرون می افتد، و آن حقیقت چیزی نیست جز این که انقلاب اسلامی، فقط اسلامی نبود. آن انقلاب به همان اندازه که اسلامی بود، روشنفکرانه نیز بود. به همان اندازه که اسلامی بود، جهودی نیز بود. به همان اندازه که اسلامی بود، مسیحی […]

مزدوری در روز روشن و علنی / رضا پهلوی: اگر گروه‌هایی (به زعم خودش مستقل لیک در اصل به نمایندگی از دول بیگانه) برای مبارزه‌ی سیاسی به من پول بدهند مشکلی با آن ندارم. اگر بنا بر اسلام ستیزی باشد همان بهتر که این حکومت بماند.

پسرک با وقاحت و صراحت تمام می گوید دول خارجه باید پول بدهند تا او مبارزه‌ی سیاسی کند! حدودا از دقیقه بیست و خورده ای به بعد. این مادر و پسر که چندی پیش در جده نیز برای دریافت دستمزد نزد عرب‌ها رفتند، دست تمامی خائنین شناخته شده‌ی قرن پیش را از پشت بسته اند. […]

فراکسیون‌های قومی و تجزیه‌ی رسمی و قانونی ایران زیر نظر مستقیم خامنه ای!

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب ایران را دارند به سمت و سوهایی می برند که اگر چه ما از آن پیروز بیرون خواهیم آمد، لیک این پیروزی پس از گذشتن از دریایی از خون خواهد بود، دریایی، که اگر راه اش بیندازند، آریائیان آن را تا فراسوها خواهند برد، از هر چهار […]

ارمنستان، زیرآمدی از تاریخ ایرانشهر

به نام آناهیت، مادر آب‌های ایران تشنه لب سخنان این به اصطلاح مورخ به کل بی پایه است. اصولا هیچ چیز ارمنستان بیرون از حوزه‌ی تمدن ایرانشهری قابل فهم و درک نیست. ساسانیان را باعث و بانی جدائی انگاشتن نیز ادامه‌ی همان موزی گری مسیحی است که آغاز همه‌ی جدائی‌ها بود. خیر، به جز خود […]

دمکراسی یعنی سلب ایرانشهر، یعنی تجزیه‌ی ایرانشهر

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب این جوان، با لحن داریوش همایونی می گوید: “ما دنبال دمکراسی هستیم، دمکراسی را برای ایران می خواهیم و نه ایران را برای دمکراسی”! (جالب است که همه شان مثل داریوش همایون حرف می زنند! او خود اش نسخه‌ی بدلی و المثنی تقی زاده بود که می […]

نوری زاده‌ی مسلمان و حمله‌ی روشنفکرانه-ایرانشناسانه به پادشاهان آریائی

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب نوری زاده می گوید پادشاهان ما سردیس یا سارد را آتش زده اند! خیر چنین نیست، پادشاهان ما جایی را آتش نزدند. نخست آن که لیدیه از دیرباز نشیمنگاه ایرانیان بود و خاندان مرمریدها خاندانی ایرانی بودند. کروئسوس خود از خویشاوندان کوروش بزرگ بود. این‌ها را ایرانیان […]

ترامپ و مافیای فرهنگی-اقتصادی-نظامی-سیاسی حاکم بر آمریکا

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب ترامپ می گوید اگر سیاست مداران آمریکا به جای حمله به کشورهایی چون لیبی، سوریه و یا عراق به لب ساحل می رفتند و حمام آفتاب می گرفتند، امروز جهان بهتری می داشتیم. بی شک حق دارد، و این بی شک یک گسست در گفتار سیاسی حاکم […]