بازيابی ايرانشهری

زرتشتیان، مغز متفکر و هسته‌ی نیرومند اقتصاد هند / انجمن بازیابی ایرانشهری

در حال حاضر یکی از پویاترین اقتصادهای در حال رشد جهان، متعلق به هندوستان است. تولید ناخالص داخلی هند، در سال 2016 به 2/3 تریلیون دلار رسید که آن را در میان 10 کشور برتر جهان قرار داده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، پیش بینی می کنند که هند به زودی چین را پشت سر […]

نمای دیگری از بیداری آریائی، این بار در کردستان عراق / هزارمردان پارسیگ

قطره ایست از دریا… امروز جنبش بزرگ آریائی گرایی و بازیابی سنت‌های ایرانی در مقیاس تمدنی سراسر قلمرو آریائیان را در نوردیده است. این تنها نمای کوچکی است از اندام آنچه هیولای آریائی نامیده ایم. از تاجیکستان تا پاسارگاد و از آران تا سلیمانیه و از آنجا تا سوریه، شاهد برخاستن مردمانی است از خواب […]

انقلاب زرتشتی در ارمنستان / انجمن بازیابی ایرانشهری

به دوستان ارمنی مان در باز-زرتشتی سازی ارمنستان یاری رسانید. بر خلاف باور غالب، ارمنستان از جایگاه‌های اصلی دین بهی بوده است. ارمنیان، به عنوان بخشی اصیل از تیره‌ی آریائی، هماره از ستون‌های ایرانزمین بوده اند و سراسر تاریخ ارمنستان جز در ذیل تاریخ ایرانشهر قابل فهم نیست. در یک گسست تاریخی، جهودیت به شکل […]