بازيابی ايرانشهری

بررسی نخستین سودهای موشک‌پرانی خاخام خامنوف برای نتانیاهو

اگر از روزن تیسپون به جهان نگریسته و سنجه را چیون نهیم کو جمهوری اشغال‌گر اسلامی و کمونیست‌ها و صهیونیست‌های شیعه حاکم بر ایران‌زمین هر آن‌چه می‌کنند سودی باید برای اسرائیل و سپس روسیه دربرداشته باشد، آن‌ گاه زدن موشک به خاک اسرائیل باید ارزش افزوده‌ای برای پوتین و نتانیاهو داشته باشد. ما در این […]

بیانیه رسمی بازیابی ایرانشهری در پیوند با پاسخ موشکی-پهپادی جمهوری اشغال‌گر اسلامی به اسرائیل

شکی نیست، نبرد میان فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق، نبردی که هر دو سوی پیکار، نوادگان ابراهیم خلیل هستند، نبرد فرزندان زرتشت و کورش نیست، نبرد ایرانشهریان نیست. از روزن فلسفه سیاسی ایرانشهری، که بهره‌مندی از بمب اتمی زرتشتی در کنار قدغن کردن اسلام در سراسر ایرانزمین و بازسازی نهاد شهریاری از بنیادهای دکترین پدافندی […]

دشمنی کور پژوهش‌گرنمایان مسلمان با دین و شهرگانی ایرانشهر

دشمنی پایه‌ای مسلمانان با ایرانشهر که آن را از پیامبر و پیشوایان چهارگانه‌ی خود، ای محمد و خلفای راشدین به ارث برده‌اند، بخشی از بافت تخمه‌شناختی و ژنتیک فرهنگی هر فرد مسلمان را پدید می‌آورد. در این میان مسلمانان ایرانی‌تبار به سان ستون پنجم محمدیت و ابررَوِشِ حجاز، جایگاه ویژه‌ای دارند: آن‌ها به میانجی شناخت‌شان […]

آئین‌نامه‌ی پیکار و همبستگی ملی برای بازپس‌گیری ایرانشهر

درآمد: ۴۳ سال پس از فتنه ۵۷ و اشغال کشور پادشاهی ایران به دست دو فاشیسم ضد ملی سرخ و سیاه به رهبری خمینی گجستگ و یاران کمونیست‌اش، و با نگرش به موج نوین بیداری ایرانشهری در بازپس‌گیری میهن که از آبان ۹۵ (روز کورش بزرگ در پاسارگاد) با دو شعار محوری “ما آریائی هستیم/عرب […]

بایست‌ها و نه‌بایست‌های سازمان شهریاری بازیابی ایرانشهری

ابر مرز و ویمند، بایست‌ها و نه‌بایست‌ها، و شایست‌ها و نه‌شایست‌های «سازمان شهریاری بازیابی ایرانشهری» (جنبش فرزندان زرتشت و کورش) هفت شرط اصلی بازیاب بودن ۱. سدره پوشی و پذیرش دین مزدیسنی زرتشتی (بهدینی زرتشتی) و پذیرش بغان‌شناسی اوستائی در کلیت‌اش.۲. باورمندی به آئین «شهریاری نیک ایرانشهری» (آگاتوکراسی ایرانی) به عنوان یگانه سامانه سیاسی ایرانشهری […]

پیدائی نامه (مانیفست) کیخسرو آرش گرگین، کاندید زرتشتی پادشاهی ایرانشهری در مورد کشور اسرائیل

با نام اورمزد، که بغ بزرگ است، که بزرگترین بغان است. و با نام ابرمرد ابرمردها، ستاره‌ی زرّین، ایزد اشو زرتشت. و با نام کوروش بزرگ، بابا، بوختار پارسی، شاه همه مردمان شاد، شاه چهار گوشه ی جهان. هم میهنان! من، کیخسرو آرش گرگین، به عنوان میراث دار تمامیت امر پادشاهی از گیومرث تا پهلوی […]

گفتار هفته، روز زامیاد از ماه امرداد (۲۸ امرداد ۱۳۸۹) برابر با ۱۹/۸/۲۰۱۰

Featured Video Play Icon

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین درباره مکتب ایرانی سخن (خواهند گفت. ( پیرو سخنرانی رحیم مشایی در پیوند با جایگزینی مکتب ایران به جای مکتب اسلام 🌲[بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت و کوروش، کیخسرو آرش گرگین] 🔥🔥🔥

گفتار هفته، روز دی به دین از ماه اردیبهشت ( ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹) برابر با ۱۳/۵/۲۰۱۰

Featured Video Play Icon

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به دگرگونی پارادایم در دولت سپاهی/مردمی احمدی نژاد خواهند پرداخت و به این پرسش پاسخ خواهند داد که آیا دولت احمدی نژاد یک دولت اسلامگرا است و یا یک دولت ایرانگرا 🌲[بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت و کوروش، کیخسرو آرش گرگین] 🔥🔥🔥

گفتار هفته، آذر روز از ماه اردیبهشت ( ۹ اردیبهشت ۱۳۸۹) برابر با ۲۹/۴/۲۰۱۰

Featured Video Play Icon

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به دادستانهای زیر خواهند پرداخت. 
- اظهارات یکی از مقامات امارت درباره جزایر سگانه ایران در خلیج فارس و پاسخ و پیشنهادهای مقامات ایرانی در این زمینه.
 – گزینه حمله نظامی به ایران از سوی یکی از وزرای اسرائیل و پیشتیبانی و حمایت جنبشهای دمکراسی […]