بازيابی ايرانشهری

عراق آزاد شد، سپاه پاسداران، دل ایرانشهر، عراق را، آزاد کرد

ما با یک رویداد تاریخی رو به روئیم: سپاه پاسداران ایرانزمین توانسته است با وجود کارشکنی‌های همه سویه‌ی عربستان، اسرائیل، ائتلاف آمریکا، ترکیه، نیروهای کردنمای تحت پوشش بارزانی، و مهم‌تر از همه، اصلاح طلبان و دولت فرماسونری روحانی و شاخه‌ی تبلیغاتی اش در بی بی سی و من و تو صدای آمریکا، عراق را که […]

مانیفست نظامی بازیابی ایرانشهری

یگانه حامیِ اصولی و همزمان ضد اسلامی-ضد روشنفکریِ سپاه و ارتش در تعریف و چرائیِ لزومِ کودتای آریائی سپاه و ارتش علیه دیوِ دوسرِ روحانیت و روشنفکری 1- ما در بازیابی ایرانشهری، به مثابه‌ی یگانه نیروی مبتنی بر بازیابی دین زرتشت و سیاست کوروش، هماره از کلیت نیروهای نظامی رسمی کشور، فارغ از زمان و […]

برخورد موشک‌های آریائی به دیرالزور و برخوردن به اپوزیسیون / کیخسرو آرش گرگین

در درون کشور فقط و فقط باید روی سپاه و ارتش سرمایه گذاری کرد و روحانیت (اسلام) و روشنفکری را زد. تا این دو ستون ویران نشوند، و این بزرگترین خویشکاری نیروهای نظامی و خشثره‌هاست، نیکبختی و فرّ گمشده‌ی آریائی نیز به ایرانشهر بازنخواهد گشت. در کنار این، باید بر روی گسترش دین بهی و […]

اسلام، کیش اشغالگر، زورگو، و خشن، کیشی که باید ریشه اش از ایرانزمین کنده گردد / کیخسرو آرش گرگین

مشکل اسلام امری است ذاتی، اسلام در ذات اش بدگوهر و اهرمنی است و زورگوئی و بی مدارائی بخشی وجودی از او. اگر زور نگوید و قلدری نکند نمی پاید. از روزن تاریخی، اسلام با شمشیر زاده شده است و به تازیانه مانده است. جز این، مسلمان‌ها به خود اجازه می دهند تمامی آئین‌های عجیب […]

ترامپ (داعش) در بهارستان: فروپاشی دیوار پدافندی در تهران / کیخسرو آرش گرگین

آن چه را که رخ داده است به هیچ روی نه باید دست کم گرفت، رخنه کردن بیم-اوژنان (تروریست‌ها) و هراستازان مسلمان، آن هم با آن زین و برگستوان، که چنان که نماید از کمربند پُکِشی تا نارنجک و کلاشنیکف را دربرگرفته است، پیشامد خُرد و پیش پا افتاده ای نیست. تانگوی اسلامی ترامپ با […]

گسست میان قطر و سعودی و سود ایران، از خُمن (رویا)، تا هیثیه (واقعیت) / کیخسرو آرش گرگین

از روزن ایرانشهری ایران یک یار و انباغ بیش ندارد، تنهائی. تنهائی و بی یاری یگانه انباغ راستین ایران بوده است؛ این را باید پذیرفت و بر پایه‌ی آن برنامه ریزی کرد. اکنون، دادستان (موضوع) قطر: قطر، که در یک خود-عرب-پنداری و از خود بیگانگی کیستی شناختی به سرد می برد، برای ما کشوری دشمن […]