بازيابی ايرانشهری

زرتشتیان، مغز متفکر و هسته‌ی نیرومند اقتصاد هند / انجمن بازیابی ایرانشهری

در حال حاضر یکی از پویاترین اقتصادهای در حال رشد جهان، متعلق به هندوستان است. تولید ناخالص داخلی هند، در سال 2016 به 2/3 تریلیون دلار رسید که آن را در میان 10 کشور برتر جهان قرار داده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، پیش بینی می کنند که هند به زودی چین را پشت سر […]

ستیو بانون، راسپوتین آمریکایی

آنوقت یک سری ایرانی نما با درفش کاویانی رفته اند زیر علم اینها سینه می زنند! این مردک روانی که شده است راسپوتین آمریکا، وقتی می گوید 2500 سال پیش و از نبردی 2500 ساله سخن می گوید، منظور اش کاملا ایرانیان زرتشتی و شاهنشاهی آریائی است، – بازکردن پرونده‌ی پوريم از سوی نتانیاهو نیز […]