بازيابی ايرانشهری

تجاوز سه مسلمان به یک دختر 13 ساله‌ی آلمانی

تجاوز سه مسلمان به یک دختر 13 ساله ی آلمانی: در این ویدیو مادر دختربچه توضیح می دهد که دختر اش را سه مسلمان، سی ساعت دزدیده و هر یک بارها به او تجاوز کرده اند. لیک رسانه‌های آلمان، که دستور دارند از مسلمان ها حمایت کنند، چنین وانمود کردند که دختر 13 ساله خود […]

خیانت احزاب دمکراتیک آلمان به مردم آلمان

خیانت احزاب دمکراتیک آلمان به مردم آلمان: پس از تجاوز گروهی سدها مسلمان به دختران آلمان در شب سال نو، که در نوع خود بی نظیر بود، در این ویدیو شهردار شهر کلن دارد توضیح می دهد که دختران و زنان آلمانی با طوری رفتار کنند که از این اتفاقات برای شان نیفتد! فراتر، او […]

حمله‌ی مسلمان‌ها و چپ‌ها به یک خانواده‌ی فرانسوی

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. حمله‌ی مسلمان‌ها و چپ‌ها به یک خانواده‌ی فرانسوی. مسلمان‌ها، به کمک دمکرات‌ها و پشتیبانی همه سویه‌ی کلیسا و ارگان‌های جهود سراسر اروپا را فتح کرده اند و اینک به مردم بومی حمله می کنند. روزی نیست که چندین دختر و زن آلمانی مورد تجاوز قرار نگیرند. به تصویری که رسانه های […]

خود زنی مذهبی مسلمانان در اروپا

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. می خواهید از اسلام فرار کنید و به اروپا بیائید؟ فکر می کنید اروپا آن سرزمین رویائی است که من و تو به شما ارائه می دهد؟ اشتباه می کنید. اینجا انگلیس است. سراسر غرب در حال غرق شدن در اسلام است. کشور خود را از شرّ اسلام و روشنفکر نجات […]

نابودی اروپا توسط مهاجران مسلمان – نارضایتی مردم و درگیری با پلیس/1

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. سکوت رسانه های فارسی زبان سیستم جهانی در مورد رویدادهای غرب. در بیشتر شهرهای اروپا دو امر در حال رخ دادن است: گسترش بی مرز اسلام و پشتیبانی دولت های دمکراتیک غرب از آن، به علاوه‌ی پشتیبانی مسیحیت و یهودیت از نفوذ مسلمان‌ها در غرب؛ و دوم: نارضایتی هر روز بیشتر […]

حمله‌ی مسلمان‌ها به خبرنگاران در سوئد

حمله‌ی مسلمان‌ها به خبرنگاران در سوئد. پرچم سوئد را آتش می زنند. به زنان تجاوز می کنند. مردم را کتک می زنند و حکومت‌های دست نشانده‌ی اتحادیه‌ی اروپا ملیون ملیون آن‌ها را وارد اروپا می کنند. اسکندریسم ابراهیمی در حال تبدیل اروپا به اسلامستان است.

نابودی اروپا توسط مهاجران مسلمان – نارضایتی مردم و درگیری با پلیس/2

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. سکوت رسانه های فارسی زبان سیستم جهانی در مورد رویدادهای غرب. در بیشتر شهرهای اروپا دو امر در حال رخ دادن است: گسترش بی مرز اسلام و پشتیبانی دولت های دمکراتیک غرب از آن، به علاوه‌ی پشتیبانی مسیحیت و یهودیت از نفوذ مسلمان‌ها در غرب؛ و دوم: نارضایتی هر روز بیشتر […]

حمله‌ی گروهی مسلمان‌ها به مردم بومی

حمایت دمکراسی‌ها از اسلام: حمله‌ی گروهی مسلمان‌ها به مردم بومی. قابل توجه است که دولت‌های وقت اروپا از این تهاجم حمایت می کنند. کلیسا و دمکراسی دست در دست هم درهای اروپا را به روی مسلمان‌ها گشوده اند. بی بی سی فارسی سکوت می کند و تصویری رویایی از اروپا به دست می دهد، لیک […]

سوئد در حال فروپاشی است

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. وزیر خارجه ی سوئد: سوئد در حال فروپاشی است! مسلمان‌ها سوئد را تقریبا فتح کرده اند. سیل تجاوز به زنان بیداد می کند. خشونت، دزدی و تهدید مردم بومی سوئد. پرچم سوئد در روز روشن آتش زده می شود.

به آتش کشیده شدن پرچم سوئد توسط مسلمانان

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. مسلمان‌ها در سوئد پرچم سوئد را آتش می زنند. سوئد، به گفته‌ی وزیر امور خارجه شان، در حال فروپاشی است. لیک بی بی سی و من و تو و صدای آمریکا درباره‌ی فتح اسلامی اروپا خاموش اند و به ایرانیان گونه ای وانمود می کنند که تو گویی اروپا بهشت برین […]

هالیوود در دست بچه بازها و متجاوزین به کودکان

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. بازیگر نامدار ارباب حلقه‌ها: هالیوود دست بچه بازها و متجاوزین به کودکان است. به آن جهان رویائی که بی بی سی و من و تو برای تان از غرب درست کرده اند باور مکنید. اروپا و آمریکا غرق در فساد اند. اسلام سراسر اروپا را درنوردیده است. گریز از ایران بیهوده […]

اسلام متعلق به آلمان است

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. آنجلا مرکل، صدر اعظم آلمان: “اسلام متعلق به آلمان است!” پروژه‌ی فتح اروپا به دست اسلام کلید خورده است. به گونه ای بی سابقه و سرسام آور کلیه‌ی اروپا زیر نگین سیل مهاجمین مسلمان می رود که هر روزه وارد مرزهای اروپا می شوند. احزاب حاکم و کلیسا و نهادهای جهودی […]

یوشکا فیشر، وزیر امور خارجه‌ی پیشین آلمان: آلمان یک مشکل برای بشریت و برای اروپا است و در شکل و ترکیب کنونی اش باید از بین برود

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. کلیساهای آلمان تمام قد در دفاع از اسلام: “کسی که به کلیسا آری می گوید باید به مسجد و مناره هم آری گوید”. طرح فتح اروپا و از بین بردن نژاد آریائی در اروپا کلید خورده است. کلیه‌ی احزاب دمکراتیک دست در دست کلیسا و مسجد و کنیسه، از ورود ملیون‌ها […]

تجاوز روزمره به زنان اروپایی

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید. تجاوز مسلمان‌ها به زنان اروپائی امری روزمره شده است. احزاب دمکرات آلمان به همراه کلیسا، در طرحی کلی و از خارج هدایت شده، تمام درها را به سوی مسلمان‌ها و آفریقائیان گشوده اند. از بین بردن فرهنگ و نژاد اروپائی (آریائی) تبدیل به سیاست رسمی اروپا شده است. برای نجات خود […]

آوانمایی بسيار ديدنى از روز افتتاح راه آهن توسط شهریار رضاشاه بزرگ

به روزگار پهلوی، که روزگار شکفتن است و خانه روفتن؛ به روزگار پهلوی که هر روزمان یک نوروز است؛ به روزگار پهلوی که روشن است از امواج خزر تا دهانه‌ی هرمز؛ سخن نگوییم از تاریکی‌ها که گفته‌اند سخن گستران این سرزمین: یاد شب در حضرت خورشید شرط ادب نیست. جمشید، خورشید ایران بود؛ خداوند بزرگ […]