بازيابی ايرانشهری

جستارهای مهم

بازسازی سوریه، خویشکاری ای که تهران باید آن را بپذیرد

ایرانشهر یک کشور نیست، که یک آبادانی یا تمدن است، و رویکرد مدیترانه ای ایرانشهر به سان یک آبادانی، در سراسر روزگارانی که ایرانی بر ایران فرمانروائی داشته است، دارای چارچوب ویژه و آهنگ‌ها و آماج‌های از پیش نشاخته‌ی خود

بیشتر بخوانید »

آینده‌ی دمکراسی و ایدولوژی‌های چارگانه‌ی ابراهیمی، – اسلام و جهودیت و مسیحیت و بهائیت-، در یک ایران آریائی: یک موضع گیری بنیادین / کیخسرو آرش گرگین

همانگونه که جهان بشری را باید در نهایت بتوان به منطقه ای خالی از سلاح‌های کشتار همگانی بدل کرد، به همان گونه نیز بشریت راهی ندارد جز رها کردن خود از ایدولوژی‌های اهرمنی ای، که در حوزه‌ی اجتماعی همان اثر

بیشتر بخوانید »

پایان آخوندیسم جهودی در ایرانزمین (پس‌نوشت، پس از پیروزی ترامپ) / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب آن چه که در این تحلیل نگاشتیم، مبتنی بر این فرض بود که ترامپ پیروز می شود، امری که آن را نه تنها پیشبینی نموده بودیم، که در راستای متحقق شدن اش

بیشتر بخوانید »

زایش هیولای آریائی و رویش Regnum Arianum از زهدان زمان / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب هر حرکت موفق تاریخی دارای یک نظریه‌ی استوار سیاسی است. هیچ نظریه‌ی سیاسیِ استواری نیست که بتواند بدون بازشناسی دوست از دشمن سر پا بایستد. بازشناسی دوست از دشمن به حدی مهم

بیشتر بخوانید »

“ما آریائی هستیم، عرب نمی پرستیم”، سخنی، چنان آتش و یخ! / کیخسرو آرش گرگین

 برخی جمله‌ها هست که هنوز از دهان برون نیامده، در دل تاریخ ثبت، یا به قول فروغ فرخزاد، جذب ذرات زمان می شوند. این شعار، شعار قرون است، سخنی از جنس آتش و یخ، که هم می سوزاند و هم

بیشتر بخوانید »

شطرنج کثیف پوتین، بازی ای که آخر اش باخت روس‌ها را در پی دارد / کیخسرو آرش گرگین

اردوغان، رفیق جدید ولادمیر پوتین به رئیس جمهور عراق، العبادی، که با تحریک ایران خواستار خروج نیروهای اشغالگر ترک از موصل شده است، می گوید: «او شخصاً به من توهین می‌کند. تو همتای من نیستی، تو در سطح من نیستی.

بیشتر بخوانید »

عید قربان، هولوکاستی جهودی-اسلامی که باید قدغن اش کرد

با آمدن اسلام و راهزنان محمدی به ایرانشهر، توحش اسلامی نیز که ریشه در سنت جهود داشت به ایرانزمین آمد. گاهنبارهای ایرانی که سرشار از احترام به طبیعت و جانوران و گیاهان و آب‌های روان بودند و آمیخته به شادی

بیشتر بخوانید »

جنبش اوستاخوانی؛ پیکاری چنان یک سرود / کیخسرو آرش گرگین

اوستا، به سان گران ارج ترین کار فرهنگی و دینی و خردکامی (فلسفی) ایرانیان، پایه‌ی بنیادین آبادانی ایرانشهری به شمار می رود. بی اوستا، نه خداینامه (شاهنامه) ای پدید می آمد، که ریشه در زامیاد یشت دارد، و نه هرگز

بیشتر بخوانید »