دیوانه از قفس پرید: استیون بنون، گوسفندی که ترامپ در پیشگاه گلوبالیست‌های چپ قربانی کرد / کیخسرو آرش گرگین

همانگونه که در نوشته‌های پیشین گفته ایم، ترامپ و همراه با او همه‌ی ترامپیست‌های اروپائی که در حزب‌های نئوفاشیستی و اسرائیل-عربستان-قطر دوست و همزمان ایرانستیزی چون «آلترناتیو برای آلمان» فراوکه پتری، یا «جبهه‌ی ملی» ماری لوپن و نیز «حزب آزادی» در هلند به رهبری گرت ویلدرز ساخته شده اند، نمایندگان گلوبالیست‌های دست راستی هستند. این‌ها […]

خری که برای رضا پهلوی داغ کرده اند، مایکل فلین، اتحاد جدید علیه ایران و چند مورد دیگر / کیخسرو آرش گرگین

1- معماری امنیتی جهان ما دستخوش یک تغییر پاردایم شده است و با برامدن ترامپ، که بال راست گلوبالیست‌ها را نمایندگی می کند، پروژه‌ی ایران‌هراسی که باید منجر به موزائیکی کردن ایران شود، باری دیگر پس از رونالد ریگان و بوش پدر و پسر، تبدیل به سیاست رسمی کاخ سفید گشته است. اگر دمکرات‌ها همیشه […]

پوتین-گیت، زمانی که جاسوس‌های کاخ سفیدی پوتین لو می روند! / کیخسرو آرش گرگین

1- آن چه را که امروز در سطح جهانی با آن روبروئیم و چه بسا از آن رو که آمریکا و روسیه دو قطب مشترک آن را پدید می آورند، پس از سقوط ترامپ دیگر هرگز بدین گونه تکرار شدنی نباشد، می توانیم نوعی «استبداد دمکراتیک» به نامیم که به پیدایش «مستبدهای مردمی» و یا […]

فواید و خطرات ترامپ از روزن آریائی، بررسی ای فشرده / کیخسرو آرش گرگین

اینکه رئیس جمهوری آمریکا از آغازین روز ورود اش به کاخ سفید، – حتا نام این کاخ نیز از کاخ تیسپون گرفته شده است که کاخ سفید نام داشت-، تبدیل به منفورترین شخصیت سیاسی قرن بیست و یک گردد، امری نیک است. آمریکا بی هیچ تردیدی بزرگ‌ترین دشمن تاریخی ماست و هیچ کشوری چون آمریکا […]

نقد اسلام در ایران «کوروش بزرگ بازمی گردد»، گزارش از راینهارد باوم گارتن / برگردان از آلمانی به پارسی: انجمن همازوران بازیابی ایرانشهری

راینهارد باوم گارتن، رادیو آلمان: “کوروش بزرگ، شاهی که امروز تبدیل به نماد اسلام ستیزی جوانان ایرانی شده است.” *** در جمهوری اسلامی ایران مردمان بسیاری از اسلام حکومت مأیوس شده اند. ولی نقد این مسئله می تواند خیلی سریع مشکل آفرین شود. با این حال یکی از امکاناتی که برای بیان این نقد وجود […]

نقد اسلام در ایران: بازگشت کورش بزرگ / برگردان از آلمانی به پارسی: آرین وایزمن

در جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از مردم، از دولت اسلامی، دلزده شده ­اند. اما، انتقاد [از اسلام]، قطعا می­ تواند مشکل‌ساز شود. با وجود این، یکی از گزینه‌های مطرح [برای انتقاد از اسلام]، بازگشت به ایران باستان – و برای نمونه، بازگشت به سوی کوروش بزرگ – است که به نماد ضدیت با اسلام در […]

بازسازی سوریه، خویشکاری ای که تهران باید آن را بپذیرد / کیخسرو آرش گرگین

ایرانشهر یک کشور نیست، که یک آبادانی یا تمدن است، و رویکرد مدیترانه ای ایرانشهر به سان یک آبادانی، در سراسر روزگارانی که ایرانی بر ایران فرمانروائی داشته است، دارای چارچوب ویژه و آهنگ‌ها و آماج‌های از پیش نشاخته‌ی خود بوده است: راهکار و راهبرد ایرانشهری در پیوند با مدیترانه، جدا از این که نام […]

واقعيات آمريكا و توهم برخي نخبگان بي‌بصيرت، دکتر سردار جوانی / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب تبدیل سخنان خامنه ای به موضوع مقاله و نظریه پردازی گرد آن از رسوم عالیه‌ی محافل امنیتی و نظامی در داخل دستگاه است. اصل تعریف شده این است: آن چه که خامنه ای می گوید رویکرد رسمی کشور است و باید برای اش توجیه عقلانی تراشید. این […]

آینده‌ی دمکراسی و ایدولوژی‌های چارگانه‌ی ابراهیمی، – اسلام و جهودیت و مسیحیت و بهائیت-، در یک ایران آریائی: یک موضع گیری بنیادین / کیخسرو آرش گرگین

همانگونه که جهان بشری را باید در نهایت بتوان به منطقه ای خالی از سلاح‌های کشتار همگانی بدل کرد، به همان گونه نیز بشریت راهی ندارد جز رها کردن خود از ایدولوژی‌های اهرمنی ای، که در حوزه‌ی اجتماعی همان اثر ویران کننده ای را دارند که جنگ‌افزارهای کشتار همگانی. در مورد ایران، – ایرانی که […]

در نفی عرب ستیزی و یا هر گونه نژاد ستیزی ذیل نام ایرانشهری و آریائی پرستی / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیت، ایزد آب‌های ایران تشنه لب مقدمه: آن چه که پیشتر و در نوشتاری دیگر در مورد جانفشانی‌های عرب‌های رزمنده در سپاه ایرانشهر علیه اسلام گفته شد، در مورد یونانیان ایرانی نیز صدق می کند. این‌ها را باید گفت، تا جوانان ایرانشهری که سرگرم مبارزه با سپاه اهرمن اند، بدانند و بیاموزند که موضوع […]

عرب ستیزی بازی در زمین اسرائیل است و بس! / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب نکته: “عرب‌های وحشی” لغت فرزندان کوروش نیست، بلکه نبرد فرزندان کوروش با اسلام و جهودیت و مسیحیت و بهائیت است. نبرد ما با قوم یا نژاد نیست، با اسکندریسم ابراهیمی است و هر آن کس که خود را حامل آن می داند، فارغ از نژاد اش. امروز […]

پایان آخوندیسم جهودی در ایرانزمین (پس‌نوشت، پس از پیروزی ترامپ) / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب آن چه که در این تحلیل نگاشتیم، مبتنی بر این فرض بود که ترامپ پیروز می شود، امری که آن را نه تنها پیشبینی نموده بودیم، که در راستای متحقق شدن اش نیز قلم زده بودیم. سراسر اتاق‌های فکری غرب همه‌ی تخم مرغ‌ها را در سبد کلینتون […]

انتخاب ترامپ و معادلات نوین جهانی، سطح نازل تحلیل از یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای سیاست جهان در گروه بین الملل فارس نیوز / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های پاک ایران تشنه لب جهود-مسلمان‌های حاکم بر تهران، یک راه بیش ندارند: خارج شدن از دیسکورس اسلامی-دمکراتیک، و بازی کردن برگ آریائی و رفتن به سوی دیسکورس ایرانشهری-آگاتوکراتیک، همین. در سراسر این به اصطلاح تحلیل که از سوی کارشناسان فارس نیوز ارائه شده، تحلیلی که به جز یک نقد فرهنگی […]

زایش هیولای آریائی و رویش Regnum Arianum از زهدان زمان / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب هر حرکت موفق تاریخی دارای یک نظریه‌ی استوار سیاسی است. هیچ نظریه‌ی سیاسیِ استواری نیست که بتواند بدون بازشناسی دوست از دشمن سر پا بایستد. بازشناسی دوست از دشمن به حدی مهم است که متفکری چون کارل اشمیت اصولا کلیت مفهوم سیاست (Der Begriff des Politischen) را […]

انتخابات آمریکا و آینده‌ی ایران و جهان / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب چه ترامپ به برد و چه به بازد، ما در آمریکا با یک سرزمین در هم شکسته رو به رو خواهیم بود. سقوط آمریکا، چنان که از بیش از دوازده سال پیش تا امروز در موارد گوناگون توضیح داده ایم، امری محتوم است: آمریکا به عنوان مقروض‌ترین […]