واقعيات آمريكا و توهم برخي نخبگان بي‌بصيرت، دکتر سردار جوانی / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب تبدیل سخنان خامنه ای به موضوع مقاله و نظریه پردازی گرد آن از رسوم عالیه‌ی محافل امنیتی و نظامی در داخل دستگاه است. اصل تعریف شده این است: آن چه که خامنه ای می گوید رویکرد رسمی کشور است و باید برای اش توجیه عقلانی تراشید. این […]