مصدق بزرگترین استعمارگران تاریخ معاصر ایران/کیخسرو آرش گرگین

مصدق و 9 تن از خانواده اش، بزرگترین استعمارگران تاریخ معاصر ایران * وقتی نام ده تن نخستین فئودال های بزرگ تاریخ معاصر را بخوانیم، درخواهیم یافت که چرا صهیونیسم شیعی و مافیای روشنفکری تمام قد از مصدق پشتیبانی کرده و می کنند. جز این، پشتیبانی کمونیست های ایرانی از این فئودال بزرگ و خاندان […]

برگی دیگر از کارنامه ی افتخار آمیز رفقا/ کیخسرو آرش گرگین

پس از آن که ده تن از اعضای کانون نویسندگان، از جمله خوئی و ساعدی، به دستبوس خمینی رفتند و در آن جا گویا سیمین دانشور به نیابت از روح جلال حسابی خود را به دست و پای خمینی می مالد، کسان برای دانشجویان پیرو خط امام نیز نامه نوشتند و از اشغال سفارت پشتیبانی […]

پشتیبانی جناح های گوناگون روشنفکری از اشغال سفارت آمریکا/کیخسرو آرش گرگین

مسابقه ی بزرگ درگرفته بود. هم از این رو، یک روز پس از این که “نویسندگان متعهد”، مردانی چون هوشنگ ابتهاج، بازوی عملیاتی فرح دیبا در رادیو (برنامه ی گل ها)، احسان طبری، سیاوش کسرائی، به آذین و دیگر شخصیت های برجسته ی صهیونیسم سرخ، به خمینی، – مردی که خود جهودی از کشمیر و […]

چه کسی علیرضا پهلوی را کشت؟ / کیخسرو آرش گرگین

پاسخ کاملا روشن است: فارغ از این که ماشه را کدام دستگاه امنیتی و به دستور چه نهادی کشید، امری که صرفا یک پرسش جنائی است و نه بیش، قاتلان اصلی علیرضا پهلوی کسانی نیستند جز: 1. فرح پهلوی 2. پسرک، رضا پهلوی 3. ایرانیان هوادار پادشاهی. فرح، که ما سال‌هاست بدو لقب شاهکش را […]

خیانت “لجن انقلاب” به ارتش، حاشیه ای بر تازه‌ترین اعتراف ابراهیم یزدی در مورد ارتش و جنگ / کیخسرو آرش گرگین

انقلاب مسلمان‌ها و کمونیست‌ها در سال 57 در نفس اش خیزش لجن‌های تاریخی ما بود، برایندی از تمامی میکروب‌های وارد شده به فرهنگ و تمدن ما. از الکسندر تا مسیحیت، از اسلام تا تازش مغول و ترک الی آخر. اما ابراهیم یزدی در این لجن منقلب، خود یکپا لجن مستقل بود و کمتر کسی را […]

لجن انقلاب مرد / کیخسرو آرش گرگین

اگر فتنه‌ی جهانی 57 را امتزاجی از دو جریان لجنی تاریخ به شمار آوریم، اسلام و کمونیسم، که هر دو شاخه ای از جهودیت می باشند، آن گاه یزدی را باید مخرج مشترک این دو جریان لجنی، آری، لجن مشترک اش به جای آورد. لیک حقیقت این است که با مرگ او هیچ یک از […]

پایفشاری حسن روحانی در دار زدن توطئه‌گران (ارتشیان) در نماز جمعه و درخواست منحل کردن تیپ نوهد / انجمن بازیابی ایرانشهری

گفتنی آن که لو دادن کودتای مقدس نوژه توسط باند مافیائی فرح دیبا-رضا قطبی و رخنه کردگان توده ای در ارتش رخ داد. از تخصص‌ها و وظایف روحانی که جزو فراماسون‌های سبز است، یکی نیز ویران کردن ارتش است. در گام بعدی برجام خواهند رفت پای اوراق کردن توانائی موشکی سپاه و مدعی خواهند شد […]

رسانه‌ی من و تو، پایگاه تجزیه‌طلبی و ایران‌ستیزی / هزارمردان پارسیگ

کسانی که برنامه‌های این شبکه را دنبال می کنند، به خوبی متوجه شده اند که مدتی‌ست، همانند دیگر شاخه‌های به اصطلاح اپوزیسیون سکولار-دمکرات-فدرال، روند ویژه‌ای در راستای ضربه زدن به همبستگی ایرانیان و به خطر انداختن تمامیت ارضی ایرانزمین از طریق دعوت از عناصر تجزیه‌طلب و ضد ایرانی، توسط این شبکه آغاز شده است. امروز […]

خیانت‌های فرح دیبا و خاندانش به ایران به روایت علی شهبازی، مأمور مخصوص شاه / انجمن بازیابی ایرانشهری

جمله‌ی تاریخی شهبازی در برگه‌ی 273: ” هر کسی که به شاه خدمت کند علیا حضرت دشمن اوست.” این کتاب، سندی ست از مردی که ده‌ها سال در خدمت شاه بود و این کسان را از نزدیک می شناخت. گفته‌های او در کتاب اش، که با توطئه‌ی سکوت از سوی کمونیست‌ها و مسلمان‌ها و دیباچی‌ها […]

سکوت و فحاشی، پیشکشی از سوی مادر و پسرک به فرزندان کوروش / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب های ایرانِ تشنه لب در این که فرح از ایران و ایرانیان متنفر است، هیچ شکی نیست، سراسر کارنامه ی سیاسی او چیزی جز زنجیره ای از خیانت های به هم پیوسته نبوده است: خیانت به شاه، میهن و مردم. پسرک اش، که از سوی فرزندان کوروش رضا سپوری نامیده […]

باری دیگر ایرانی‌ستیزی و توهین به نژاد آریائی در برنامه‌ی تابو و توهین به رضا شاه / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب صدای آمریکا شده است صدای مرگ بر ایران. ما دیو و دد زیاد دیده ایم، لیک تا به حال چنین دریدگی‌هایی را در قالب برنامه‌های رسمی یک رسانه‌ی دولتی شاهد نبوده ایم. بی بی سی از زمانی که بنیاد گذاشته شد و یک بهائی فراماسون را رئیس […]

همکاری جمهوری جهودی-اسلامی با اسرائیل در راستای تجزیه‌ی ایرانزمین / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب پس از بازگرفتن سکان حکومت کشور و آریائی کردن امور، کمیته‌های حقیقت‌یابی تشکیل داده و نقش اسرائیل، آمریکا، فرانسه و انگلیس را در توسعه‌ی ملیت سازی در ایران و منطقه بررسی خواهیم نمود. همچنین نقش چهار کشور یاد شده را در آوردن خمینی به ایران و دامن […]

توهین دگرباره‌ی شازده فدرالِ عرب پرست به آریائیان و زائران ملیونی کوروش بزرگ / کیخسرو آرش گرگین

رضا پهلوی، حقا که فرزند ام الخائنین، یعنی مادر جادوگر اش فرح دیبا است. این پسرک یک موی ایرانی نیز در تن اش نیست، که اگر بود، این تحفه‌ی نظنزی که هست نمی بود؛ و از آن جا که به خوبیِ مادر جادوگر اش نیز نقش بازی کردن و ادا و اطفار درآوردن را بلد […]

سندی دگرباره بر تجزیه طلبی پسرک (رضا پهلوی)، اینبار از سوی هواداران خود اش! / کیخسرو آرش گرگین

کار که دست یک سری انسان بی نام و نشان و بی سواد افتد این چنین می شود، می آیند زیر ابرو را بردارند، چشم را نیز کور می کنند. لیک هنگامی که چشم‌ها کور است، اصولا زیر ابرو برداشتن معنی ندارد، و این حکایت کار رضا پلهوی است و اصحاب تجزیه و فدرالیسم خونی. […]

این دیگر چه بازی ای است؟ / نریوسنگ گشتاسپ

کتاب زیر خاطرات دکتر هوشنگ نهاوندی، رییس دفتر فرح دیبا و وزیر علوم و آموزش عالی محمدرضا شاه است، که مطالعه و تدقیق در آن به هر ایرانی که تشنه دانستن حقیقت است، توصیه می شود. در دینکرد اصل مهمی وجود دارد که می گوید: مرد پارسی (ایرانی) دروغ نگوید حتی اگر به سود همه […]