تاریخ و فرهنگ

مفهوم آریایی بودن / هزارمردان پارسیگ

آیا وقتی بر آریایی‌گرایی پای می فشاریم، بدین معناست که نژادپرستیم؟ اصولاً آریایی بودن و آریایی گرایی چه مفهومی و یک انسان آریایی چه ویژگی‌هایی را در بر دارد؟ آنچه بر پایه‌ی منابع کهن ایرانی و زرتشتی می توان دریافت

بیشتر بخوانید »

انوشیروان ساسانی، پادشاهی دادگر و ایده آل / تارا فرهید

از گرسنگی بمردن به از انکه به نان فرومایگان سیر شدن (انوشیروان دادگر) *قابوس نامه باب هشتم فلاسفه ی یونان انوشیروان را پادشاه-فیلسوف و ایده آل افلاتونی و اندیشمندان اسلامی وی را پادشاه عادل دانسته اند. آگاسیاس تاریخدان یونانی که

بیشتر بخوانید »

راهکار ویسپ-آریائی و همبسته کردن تیره های آریائی: یگانگی در نگرش و پراکندگی در کنش / کیخسرو آرش گرگین

آن چه که امروز و تا آینده ای میان-آیو (میان مدت) برای نیروهای آریائی درمی نشیند و ویزورد (صادق) است، – آن چه بدان می توان چیون یک مادیان (پرنسیپ) نگاه کرد-، بها دادن به یگانگی در نگرش است. با

بیشتر بخوانید »

زمان؛ رودخانه ای دوار (پیش در آمدی بر گفتارِ عبور از پهلوی) / نریوسنگ گشتاسب

قطارِ اسلام تاریخِ پساتازشِ ایران را به مثابه قطاری تصور کنید که بر روی ریلی در زمان، ریلی از جنس رعب و وحشت که از 1400 سال پیش در اندیشه و روان ایرانی کاشته شده، در حرکت است، محموله این

بیشتر بخوانید »

نبرد مسلمان ها، تخته‌ی پرشی برای بازگشت زرتشتیان به مدار تیسپون / کیخسرو آرش گرگین

بی شک فشارهای رستاخیزی ای که بر جهان وارد می شوند، سوهان روح اند و هر انسان دوستدار تعادل و میانه‌روی را می آزارند، لیک از روزنی گسترده‌تر، یعنی از روزن مناسبات کلان مدت تاریخی، ما ایرانیان امروز در یکی

بیشتر بخوانید »

ترک شناسی در مقایسه دو اثر تاریخی؛ سفرنامه ابن فضلان و کورش نامه گزنفون / نریوسنگ گشتاسپ

جغرافیای ترکان و منشاء آنان ابن فضلان در اثر نامدار خود به نام سفرنامه ابن فضلان که در سال ۹۲۲ میلادی (۱۰۹۳ سال پیش) به رشته تحریر در آمده، پس از ذکر مسیر حرکت خود که از بغداد آغاز و

بیشتر بخوانید »

بابک خرمدین / همازوران بازیابی ایرانشهری / حمید شمس

پیشگویان به بابک خرمدین ، آزادی خواه سرزمینمان گفتند : در پایان این مبارزه کشته خواهی شد. او گفت: سالها پیش از خود گذشتم همانگونه که ابومسلم خراسانی از خود گذشت برای این که ایران دوباره ادامه زندگی پیدا کند،

بیشتر بخوانید »

زُدایش در زمینه ازدواج ایرانیان با نزدیکان و خویشانِ خویش / شادروان موبدِ موبدان اردشیر آذرگشسپ

يكى از چفته و دروغ بستن ها و بدنام کردن نیاکان نامدار ما ایرانیان، انگ زدن و نارواگویی است که ایرانیان با نزديكان خود زناشویى می کرده اند. این سخن یاوه از سوى دشمنان ايران و کسانی كه از باور

بیشتر بخوانید »