برنامه گفتار هفته ۱۳۸۸/۱۲/۱۵برابر با ۶/۳/۲۰۱۰

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به دو پرسش مطرح شده از سوی شنوندگان برنامه گفتار هفته پاسخ خواهند داد. نخستین پرسش: .دگرگونی نقش مثبت حیوانات به نقشی اهریمنی در اندیشه اسلامی، و توضیح بیشتری درباره سگ زرین گوش. پرسش دوم؛ آیا جنبش بازیابی ایرانشهری ( پس از روی کار آمدن […]

در آینه مغان، جهان از روزن تیسپون. چرا، در کجا، به چه اندازه، و در چه چارچوبی، به عنوان زرتشتی و ایرانشهری، از زاهدی باید پدافند کرد؟

Featured Video Play Icon

دادستان سخن: چرا، در کجا، به چه اندازه، و در چه چارچوبی، به عنوان زرتشتی و ایرانشهری، از زاهدی باید پدافند کرد؟ (نگاهی کوتاه به کمپین فرح و پسرک رضا پهلوی علیه اردشیر زاهدی) امشب، فیسگرام زنده، برگه ی زرتشت، ساعت 19 به وقت اروپا، و 21:30 به وقت ایران بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت […]

در آینه مغان، جهان از روزن تیسپون. در آینه مغان، جهان از روزن تیسپون. خستو شدن رنسانس ايرانی(جيسون رضا جرجانی-شاهين نژاد)، به همكاری با اسرائيل و آويگدور ليبرمن

در آینه مغان، جهان از روزن تیسپون. در آینه مغان، جهان از روزن تیسپون. خستو شدن رنسانس ايراني(جيسون رضا جرجاني-شاهين نژاد)، به همكاري با اسراييل و آويگدور ليبرمن

در آینه مغان، جهان از روزن تیسپون. برجام سرخ کمونیستی پس از برجام سیاه شیعی

Featured Video Play Icon

برنامه ویژه: برجام سرخ کمونیستی پس از برجام سیاه شیعی پرسش این است: چرا کیم جونگ اون، راه علی خامنه ای را برگزید و در برابر آمریکا زانو زد؟ آیا برجام خامنه ای برجام کیم جونگ اون را باعث شد؟ چه درسی می توان و باید از هر دو نظام برجامی حاکم بر پیونگ یانگ […]

در آیینه مغان، برنامه روز اردیبهشت ۳ امرداد ۸۵۷۷ زرتشتی

  بنام اورمزد بغ بزرگ، بزرگترین بغان و هم سه دیگر بغ، مهر، آناهیت و اپام نبات برنامه‌ی روز اردیبهشت ۳ امرداد ۸۵۷۷ زرتشتی برابر با ۲۵۶۸ کورشی، ۲۳ آوریل ۲۰۱۸ ترسایی و ۱۳۹۷ محمدی دادستان سخن: ۱) کودتای ایرانشهری سپاه و ارتش به مثابه پیش شرط بازگشت میلیونی ایرانیان اروپا و آمریکا به کشور […]

برنامه ۱۱: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون????تأسیس و استقرار «صلح پارسی

Featured Video Play Icon

دادستان سخن: هنگامی که عینک مجعول مدرنیته را از چشم فروگیریم، هنگامی که ذهن خود را از داده های کائوس-بنیاد ایدولوژی های اسکندری-ابراهیمی به زدائیم، هنگامی که از توابیت تمدنیِ جهودی-مسیحی-اسلامی-بهائی-سکولار-مدرنیستی خویش به در آئیم، و همزمان، هنگامی که با این سبکبالی معنوی در آینه ی مغان نگریم و جهان را از روزن تیسپون به […]

برنامه ۱۲: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون???? مسئله اقلیم و تأسیس اسرائیل کوچ، بخش نخست

Featured Video Play Icon

برنامه دوازدهم ‎‫در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون‬‎ داستان سخن : در این بخش به موضوع اقلیم در چارچوب نظریه ی سیاسی ایرانشهری پرداخته شده است که در نفس اش، نظریه ای تمدنی ست و ضد ملی، ضد ملی به معنی ضد مفهوم دولت-ملت. رویکرد ملی هماره استوار بر مفهوم دولت-ملت است، این […]

برنامه ۱۳: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون – بخش دوم، موضوع اقلیم

Featured Video Play Icon

در برنامه ی سیزدهم در آینه ی مغان، بخش دوم، موضوع اقلیم، به این مهم می پردازیم که صف بندی عملیاتی نیروهای متخاصم دارای چه خصوصیاتی ست. از یک سو، خاندان صهیونیستی بارزانی را داریم، فرزندان یک زن جهود، که اقلیم اشغالی کردستان را تبدیل به تخته ی پرشی برای اسرائیل کرده اند. کشتار از […]

برنامه ۱۴: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون????جیغ بنفش ترامپ در سازمان ملل، نمائی از زوال دمکراتیک غرب مغروب

Featured Video Play Icon

https://www.youtube.com/watch?v=bfObflDzB6I&list=PLE05tJxeDktD46ICByRunoJ2ROmb3mzQo&index=17 در برنامه ی سیزدهم در آینه ی مغان، بخش دوم، موضوع اقلیم، به این مهم می پردازیم که صف بندی عملیاتی نیروهای متخاصم دارای چه خصوصیاتی ست. از یک سو، خاندان صهیونیستی بارزانی را داریم، فرزندان یک زن جهود، که اقلیم اشغالی کردستان را تبدیل به تخته ی پرشی برای اسرائیل کرده اند. کشتار […]

برنامه ۱۵: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون ایران بزرگ یا اسرائیل بزرگ، پرسش این است؛ نگاهی اجمالی به خدمات متقابل صهیونیسم شیعی و صهیونیسم جهود

Featured Video Play Icon

https://www.youtube.com/watch?v=Pptz71R0dls&index=15&list=PLE05tJxeDktD46ICByRunoJ2ROmb3mzQo ایران بزرگ یا اسرائیل بزرگ، پرسش این است؛ نگاهی اجمالی به خدمات متقابل صهیونیسم شیعی و صهیونیسم جهود

برنامه ۱۶: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون اقلیم بارزانی: پارتیکولاریسم دمکراتیک و قیام روح جهودی علیه روح پارسی

Featured Video Play Icon

https://www.youtube.com/watch?v=QNQDx_P3XKI&list=PLE05tJxeDktD46ICByRunoJ2ROmb3mzQo&index=14&pbjreload=10 * در برنامه ی شانزدهم در آینه ی مغان بدین امر بسیار مهم پرداخته ایم که چگونه روح کردی از سوی روح ابراهیمی فتح، و به مثابه ی ابزاری علیه روح پارسی که تکامل یافته ترین بیان از روح ایرانشهری است، به کار گرفته می شود. ما در این جا به پیشینه ی جهودی […]