بازيابی ايرانشهری

زرتشت (2) / با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه، مانی، کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین درباره‌ی جهان‌بینی و سنت زرتشت به بحث می پردازند.

آنچه خواهید شنید:

وندیداد و جایگاه آن در میان زرتشتیان / بخش‌بندی اوستای قدیم و جایگاه و درون‌مایه‌ی وندیداد در آن / دین زرتشتی و سازگاری آن با جهان امروز / خویدوده و دشتان و نگاه درست به آن‌ها / اهمیت وندیداد از نگر استوره‌شناسی و زبان‌شناسی / منابع پربار حقوقی و قضایی ایران باستان / ایرانی عهد باستان، پیشرفته‌ترین و امن‌ترین شهروند جهان بشری آن روز / جهان‌بینی ایرانی در منابع کهن / لزوم وجود فرهنگستان برای پرداختن به منابع کهن و دین زرتشتی و شرایط برپایی آن / خرد و مفهوم آن در جهان‌بینی ایرانی / خرد ابزاری یا انسان‌محمور در عصر مدرنیته، عامل اساسی به خطر افتادن زندگی بشر

برای دانلود برنامه اینجا کلیک کنید.