بازيابی ايرانشهری

زرتشت (1) / با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه، مانی، کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین درباره‌ی جهان‌بینی و سنت زرتشت به بحث می پردازند.

آنچه خواهید شنید:

بررسی مکانی و جمعیتی زرتشتیان امروز در ایرانشهر / بررسی تاریخ اندیشه و فلسفه در ایرانشهر و گسست بنیادین در آن / سهروردی، زنده کننده‌ی حکمت خسروانی / لزوم همبسته و یکپارچه کردن منابع اندیشه و جهان‌بینی ایرانی / پژوهشگران برون‌مرزی غیر ایرانی درباره‌ی زرتشت / حضور زرتشت در تاریخ فکر و فلسفه‌ی غرب از سپیده‌دم تاریخ تا اکنون / پلاتون، زایش دگرباره‌ی زرتشت / نجات دام (کل آفرینش)، مفهومی مرکزی در اندیشه‌ی زرتشت / دام‌محوری سنت زرتشت در برابر انسان‌محوری سنت هلنی / ذی روح بودن جانوران در سنت زرتشت در برابر بی روح شمردن زن در آتن / روند رو به گسترش گروش به دین زرتشت و کمک حکومت اسلامی ایران به این امر

برای دانلود برنامه اینجا کلیک کنید.