بازيابی ايرانشهری

در آینه مغان، جهان از روزن تیسپون. چرا، در کجا، به چه اندازه، و در چه چارچوبی، به عنوان زرتشتی و ایرانشهری، از زاهدی باید پدافند کرد؟

Featured Video Play Icon

دادستان سخن: چرا، در کجا، به چه اندازه، و در چه چارچوبی، به عنوان زرتشتی و ایرانشهری، از زاهدی باید پدافند کرد؟ (نگاهی کوتاه به کمپین فرح و پسرک رضا پهلوی علیه اردشیر زاهدی) امشب، فیسگرام زنده، برگه ی زرتشت، ساعت 19 به وقت اروپا، و 21:30 به وقت ایران بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت […]

در آینه مغان، جهان از روزن تیسپون. برجام سرخ کمونیستی پس از برجام سیاه شیعی

Featured Video Play Icon

برنامه ویژه: برجام سرخ کمونیستی پس از برجام سیاه شیعی پرسش این است: چرا کیم جونگ اون، راه علی خامنه ای را برگزید و در برابر آمریکا زانو زد؟ آیا برجام خامنه ای برجام کیم جونگ اون را باعث شد؟ چه درسی می توان و باید از هر دو نظام برجامی حاکم بر پیونگ یانگ […]

گفتگو نکردن با دیوانه ای چون ترامپ، دیوانگی‌ست

به نام اورمزد بغ بزرگ، بزرگترین بغان و هم سه دیگر بغ، مهر، آناهیت و اپام نبات برنامه دوشنبه روز اورمزد (یکم) امرداد ۸۵۷۷ زرتشتی، ۲۵۶۸ کورشی، ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ ترسایی، ۱۳۹۷ محمدی دادستان سخن: گفتگو نکردن با دیوانه ای چون ترامپ، دیوانگی‌ست: در چرایی بایستگی گفتگوی سپاه ( و نه روحانی و ظریف)، با […]

حاکمیت دینی، حاکمیت سیاسی و قانون اساسی آینده‌ی ایرانزمین از روزن ایرانشهری

دادستان سخن: حاکمیت دینی، حاکمیت سیاسی و قانون اساسی آینده ی ایرانزمین از روزن ایرانشهری*پرسش در پایان این است: آیا ایرانِ پساجمهوری اسلامی یک استیتِ لابراتوآری، یک کشورِ آزمایشگاهیِ ساخته و پرداخته‌ی مافیای روشنفکری و باب طبع طبقه‌ی بیگ‌مک خوارهای فرهنگی و دیگر توابان تمدنی خواهد شد و یا که نه، بار دیگر، ققنوس‌وار از […]

زبان پارسی آمیخته، پارسی، پارسی پایه ای و پارسیگ

Featured Video Play Icon

دادستان سخن: زبان پارسی آمیخته، پارسی، پارسی پایه‌ای، و پارسیگ. در این برنامه نگاهی می‌اندازیم به جایگاه زبان پارسی و پارسی آمیخته از روزن بازیابی ایرانشهری. و هم نیز به سیمائی که این دو زبان در پایندانی فرهنگ و آبادانی ایرانشهری داشته اند. هم نیز بررسی خواهیم کرد سیمائی را که زبان پارسیگ یا پهلوی […]

در آیینه مغان، برنامه روز اردیبهشت ۳ امرداد ۸۵۷۷ زرتشتی

  بنام اورمزد بغ بزرگ، بزرگترین بغان و هم سه دیگر بغ، مهر، آناهیت و اپام نبات برنامه‌ی روز اردیبهشت ۳ امرداد ۸۵۷۷ زرتشتی برابر با ۲۵۶۸ کورشی، ۲۳ آوریل ۲۰۱۸ ترسایی و ۱۳۹۷ محمدی دادستان سخن: ۱) کودتای ایرانشهری سپاه و ارتش به مثابه پیش شرط بازگشت میلیونی ایرانیان اروپا و آمریکا به کشور […]

برنامه ۱۱: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون????تأسیس و استقرار «صلح پارسی

Featured Video Play Icon

دادستان سخن: هنگامی که عینک مجعول مدرنیته را از چشم فروگیریم، هنگامی که ذهن خود را از داده های کائوس-بنیاد ایدولوژی های اسکندری-ابراهیمی به زدائیم، هنگامی که از توابیت تمدنیِ جهودی-مسیحی-اسلامی-بهائی-سکولار-مدرنیستی خویش به در آئیم، و همزمان، هنگامی که با این سبکبالی معنوی در آینه ی مغان نگریم و جهان را از روزن تیسپون به […]

برنامه ۱۲: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون???? مسئله اقلیم و تأسیس اسرائیل کوچ، بخش نخست

Featured Video Play Icon

برنامه دوازدهم ‎‫در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون‬‎ داستان سخن : در این بخش به موضوع اقلیم در چارچوب نظریه ی سیاسی ایرانشهری پرداخته شده است که در نفس اش، نظریه ای تمدنی ست و ضد ملی، ضد ملی به معنی ضد مفهوم دولت-ملت. رویکرد ملی هماره استوار بر مفهوم دولت-ملت است، این […]

برنامه ۲۰: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون

Featured Video Play Icon

برنامه بیستم: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون در این برنامه، پس از مقدمه ای کوتاه در مورد هفت آبان و تبیینی فشرده از شعار محوری آن، ما آریائی هستیم/عرب نمی پرستیم، به موضوع اصلی که ویژگی های مکتب ایرانشهری است می پردازیم. یک نیروی آریائی دارای چه ویژگی هایی باید باشد که […]