بازيابی ايرانشهری

نقد اسلام در ایران: کوروش بزرگ، شاهی که امروز تبدیل به نماد اسلام‌ستیزی جوانان ایرانی شده است

بازتاب بسیار مثبت حماسه‌ی 7 آبان جنبش فرزندان کوروش در رسانه‌های آلمان (اینجا)

فعالیت‌های مستمر بازیابی ایرانشهر به زبان آلمانی مثمر ثمر واقع شده اند. خبرگزاری دویچلند فونک تیتر زده است: “نقد اسلام در ایران، کوروش بزرگ بازمی گردد”؛ در مقاله به یک یک شعارهای فرزندان کوروش اشاره شده است، از “ما آریائی هستیم عرب نمی پرستیم”، تا “ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست”، تا “همش می گن کار خداست، هر چی بدی از عرباست” و الی آخر. نویسنده‌ی مقاله، آقای راینهارد باومگارتن از “اسلام-ستیزی” نسل دوم و سوم انقلاب سخن می گوید؛ جالب است که با صادق زیباکلام، روشنفکر مسلمان و مشهور که معتقد است یک موی محمد و علی به سد تا کوروش و داریوش می ارزد نیز مصاحبه کرده اند و زیبا کلام به گزارشگر آلمانی گفته است “هیچ چیز کوروش به اسلام نمی خورد”، و اینکه، “جوان‌ها از اسلام خسته شده اند”. بی شک این‌ها خبرهای خوبی ست برای دلیران آریائی ای که اینک در زندان‌های جهودی-اسلامی نظام اشغالگر به سر می برند. همازوران بازیابی این خبر خوش را که حماسه‌ی دلیران آریائی بازتابی گسترده یافته و به گفته‌ی خبرگزار آلمانی “لرزه بر تمام ارکان نظام اسلامی انداخته است” را به درون زندان انتقال دهند. به زودی ترجمه ای کامل از مقاله را در سایت ایرانشهریگ و دیگر تارنماهای بازیابی ارائه خواهیم داد.