بازيابی ايرانشهری

وقتی یک عرب ایرانی رضا پهلوی را سنگ رو یخ می کند

چندی پیش پسرک (رضا پهلوی) اعلام کرد اعراب به ایران حمله نکرده اند و آن را تلوحیاً دروغ و افسانه پردازی میهن‌پرستان و شعوبی‌های ایرانی خواند و افزود که وقتی برای حرف‌های شعوبی یا به اصطلاح خود اش، ناسیونالیستی ندارد. حق دارد، او خود اش یک مسلمان دمکرات بی وطن است و چون همه‌ی بی وطنان، وقتی برای امر میهن نه دارد. اینک یک عرب ایران پاسخ او را می دهد:

امروز، روز بیعت است. روز بیعت ایرانیان با میهن‌مان، غیرت‌مان و رهبرمان حضرت کوروش. حضرت کوروش، مؤسس تمامیت میهن و اتحاد و همبستگی تیره‌ها و طوایف. امروز در این جمع از کرد سنندج، کرد کرمانشاه، بختیاری، آذربایجانی تا عرب آل نصور و آل مظفر از اعراب بنی اسد عشیره‌ی آل عمران حضور دارند. شرم بر پانتورکان، شرم بر جاسوسان باکو، شرم بر جاسوسان سعودی، ما سرباز ایران هستیم. ما سرباز کوروش هستیم. کوروش پدر ماست. ایران میهن یگانه‌ی ماست. وطن ما تاج سر خاورمیانه است. بهتر از ممالک دیگر است. به خداوند سوگند مشتی از خاک او، از همه‌ی ممالک عربی، از کل خاورمیانه برتر و والاتر است. با یاری خداوند ایران در تاریج جاودان خواهد بود…

این‌ها پاسخ یک عرب ایرانی به رضا پهلوی و امثال اوست. به پسرکی که امروز نوکر رسمی اسرائیل و عربستان سعودی شده است، جایزه‌ی هولوکاست از کسی می گیرد که می گوید باید ایران را با بمب اتم از صفحه‌ی روزگار محو کرد. پاسخ به فرزند محبوب فرح دیبا، ام الخائین چند قرن گذشته است، که می گوید وقتی برای حرف‌های ناسیونالیستی ندارد، در برابر سخن خبرنگار عرب که می گوید جزایر سه گانه عربی هستند، لام تا کام حرف نمی زند، برای کوروش بزرگ کاریکاتور می کشد و او را تبدیل به یک سوسک می کند، با تمامی احزاب تجزیه طلب همپیمان است، خواستار فدرال شدن، یعنی تجزیه‌ی دمکراتیک ایران است، از این که ایرانیان دارند زرتشتی می شوند ابراز نگرانی کرده، و برای آینده‌ی اسلام در ایران احساس خطر می کند. یک همچین موجودی امروز در برابر سخنان این عرب ایرانی چه دارد به گوید؟ هیچ! و بی بی سی و صدای آمریکا چه دارند بگویند؟ هیچ. اسرائیل و انترناسیونالیسم بهائی که تمام رسانه‌های ایرانی خارج از کشور را اشغال کرده اند چه؟ هیچ. جمهوری اسلامی چه دارد بگوید؟ هیچ. روزهای تاریخی را پشت سر می نهیم، امر بازیابی ایرانشهری تازه دارد نخستین بازوهای خود را نشان می دهد و این که ما می بینیم، چیزی جز نوک کوه یخ نیست. از لبنان و سوریه تا تبت، از 17 شهر قفقاز تا کشمیر، از میانرودان تا عمان و یمن، بنواحرار و فرزندان آزادگان باری دیگر ذیل سنت زرتشت و سنت کوروش دست به دست هم داده و مشرق جهان آریائی را متحد خواهند نمود. برادران اوکرائینی ما نیز بدین همپیمانی خواهند پیوست.

برای شنیدن سخنان این هم میهن عرب اینجا را ببینید.