بازيابی ايرانشهری

برگی از هزاران؛ سندی از خیانت روحانیت به ایران، درحاشیه‌ی نامه نگاری روح الله خمینی با کندی / به نقل از محکستان

اخیرا بی بی سی متنی از اسناد سازمان سیا را «بازنشر» کرده دال بر نامه‌نگاری خمینی با کندی. بازنشر از این نظر که، طبق ادعای خودشان از دسامبر ۲۰۰۸ کتابخانه‌ی ریاست جمهوری جیمی کارتر آن را در دسترس عموم گذاشته بود. از نامه‌نگاری خمینی با کارتر هم سند در دست هست.

قسمتی از نامه‌ی خمینی به کارتر:

«شما ارتش را خنثی کنید، دفاع از بختیار را وا بگذارید، در مقابل، ما کمونیسم را مهار می‌کنیم و نفت را می‌‌فروشیم!»

نامه‌نگاری و بده بستان آخوندها با دول خارجی بی سابقه نیست! از شفتی گرفته تا خمینی. در مورد ارتباطات حجت الاسلام شفتی با انگلیس  و نقش وی در تجزیه‌ی قسمت هایی از ایران، به کتاب “روحانیت از پراکندگی تا قدرت” ۱٩٠٩-۱٨۲٨/ به قلم هما ناطق، فصل ملایان و سرآغاز تجزیه ایران مراجعه کنید.

در بالا سندی از اینگونه مکاتبات بین آخوند خراسانی و مازندرانی با دول اجنبی نشان داده شده است. جالب آنکه در دوره‌ی مورد نظرِ آخوندها (جنگ جهانی اول) قوای اشغالگر انگلیس، آلمان و عثمانی نیز در ایران حضور داشتند اما نامه خطاب به خود اشغال گران نگارش و فقط بر علیه روسیه شکایت شده است.

اما جالب‌تر، دادن وعده‌ی حراج مملکت تحت عنوان «رونق تجارت و صنایع» در «ایرانِ دوستدارِ اجانب» است. خمینی هم چنین وعده‌هایی به آمریکایی‌ها داده بود، چه کندی چه کارتر!

منبع: محکستان