بازيابی ايرانشهری

تجاوز سه مسلمان به یک دختر 13 ساله‌ی آلمانی

تجاوز سه مسلمان به یک دختر 13 ساله ی آلمانی:
در این ویدیو مادر دختربچه توضیح می دهد که دختر اش را سه مسلمان، سی ساعت دزدیده و هر یک بارها به او تجاوز کرده اند. لیک رسانه‌های آلمان، که دستور دارند از مسلمان ها حمایت کنند، چنین وانمود کردند که دختر 13 ساله خود اش می خواسته که با سه مرد گردن کلفت خارجی باشد! زن با گریه سخن می گوید. پلیس، به جای برخورد با متجاوزین، دختر سیزده ساله را ساعت‌ها به تنهایی، به دور از خانواده اش بازجویی کرد تا دست آخر اعتراف را گرفت: دختر گفت بلی، من خودم خواستم! مادر اش دارد با گریه تعریف می کنند که دختر تجاوز شده اش را آن چنان زیر فشار گذاشته اند که دست آخر در هم شکسته و مجبور شده است هر چه پلیس می گوید فقط بگوید: آره، آره….؛
همانطور که بارها گفته ایم، اسکندریسم ابراهیمی، یعنی دمکراسی + ادیان ابراهیمی، در حال نابود کردن فرهنگ‌های آریائی است. نابود کردن آلمان در رأس امور قرار گرفته است. همین دیروز رئیس کلیسای کل آلمان خواستار این شد که درس دینی اسلام در تمام مدارس آلمان باید اجباری شود! چند روز پیش، در یکی از کلیساهای آلمان مراسم سوگواری برای یک مسلمان آفریقایی را گرفتند که برای داعش می جنگید و در سوریه کشته شده بود. این ها رمان نیست، واقعیت آلمان است و دیگر جاهای اروپا است. واقعیتی که بی بی سی و من و تو و صدای آمریکا به شما نمی گویند. برای نجات ایران نباید به اروپا آمد، اینجا اسلامستان است. باید ایران را از شرّ اسلام و روشنفکران نجات داد. این یگانه راه رهایی ایرانزمین است: دین زرتشت+سیاست کوروش.