بازيابی ايرانشهری

مصدق السلطنه‌ی قجر و لژ فراماسونری آدمیت – سند سوگند نامه فراماسونری “محمد مصدق”

به تاریخ بیستم جمادی الاول 1325 این بنده درگاه محمدبن‌هدایت‌الله ساکن طهران از صمیم قلب مضمون شرح ذیل عرض می‌کنم که ای پروردگار عالم اقرار دارم که تو به من شرافت آدمیت عطا فرموده و در ادای این حقوق و این موهبت عظمی هر قصوری که کرده باشم الان در حضور تو و به حق تو و قدرتت قسم می‌خورم که شأن و حقوق این دسته شریفه (فراماسونری) را در هر مقام مادام الحیاة با تمام قوای خود محفوظ و محترم نگاه دارم و هر گاه از تعهد خود نکول نمایم از فیض رحمت و پناه آخرت حضرتت بی نصیب بمانم تاریخ فوق مصدق‌السلطنه – ضمانت آدم فوق بر عهدة آدمیت این جانب از فرائض ضمه عالم آدمیت است به تاریخ فوق یا ابوالفضل (گویا نام مستعار عمر عندالسلطان فرزند مظفرالدین شاه بوده است).

mosaddegh-faramasonفراموشخانه و فراماسونری در ایران / اسماعیل رائین