بازيابی ايرانشهری

نگاهی به متونِ نخستین و پسینِ سُنتِ ایرانشهری / نریوسنگ گشتاسب

پیشگفتار در میان ادیان ابراهیمی و مذاهب جدا شده از آن؛ این تنها تشیع است که حامل بیشینه تفاسیر و مباحثات شفاهی و مکتوب از اصل خود، اسلام است. این اندازه تولید اندیشه را در هیچ یک از ادیان ابراهیمی و حتی در خود اسلام در حجاز نیز نمی توان دید، در بررسی عامل یا […]

بُندَهِش

کتابی که ترجمه آن (از زبان پهلوی) را از نظر می گذرانید، بُندَهِش نام دارد که تلفظ پارسی میانه آن Bun-dahisn است. این نامواژه از دو جزء bun به معنای بن و آغاز، و dahisn، برابر واژه دهش در فارسی، به معنای آفرینش، ترکیب شده است و در مجموع به معنای آفرینش آغازین است. اما […]

برگی دیگر از دفتر خیانت‌پیشگی صادق زیباکلام

صادق زیباکلام، که می توان او را نمونه‌ای عینی از اختلاط همگن اسلام و دمکراسی به شمار آورد چندی پیش به برخی از شهرهای استان آذربایجان غربی سفر کرده و به سخنرانی در ستادهای انتخاباتی پرداخته بود. وی در یکی  از آخرین سخنرانی‌های خود خواستار راه‌اندازی مدارسی به زبان کردی و ترکی در استان آذربایجان […]

دمکراسی به مثابه‌ی نقطه‌ی انجماد تاریخ فکر ایران / کیخسرو آرش گرگین

در یک برایند کلی دمکراسی را می توانیم نقطه‌ی صفر تاریخ فکر و عمل ایرانیان به شمار آوریم، در دمکراسی، حتا بیش از اسلام، تمامی انحرافات تاریخی ایرانزمین به یکدیگر می پیوندند، آری، ما می توانیم دمکراسی را پارگینی انگاریم که هر گونه ریمنی را در خود جای داده است. هم در عمل و هم […]