بازيابی ايرانشهری

در آینه‌ی مغان، جهان از روزن تیسپون / (1) مشروطه و روشنفکری در ترازوی خرد آریایی-بخش دوم

در این برنامه و در ادامه‌ی بخش نخست خردکام کیخسرو آرش گرگین، فیلسوف و نظریه پرداز فلسفه‌ی مغان و بنیانگذار مکتب بازیابی ایرانشهری به موضوع مشروطه و مافیای روشنفکری و همچنین به نقش رضاشاه بزرگ به عنوان نجات‌بخش ایران و نابودگر فتنه‌ی مشروطه می پردازد. رئوس مطالب این برنامه عبارتند از:

* رضاشاه بزرگ به مثابه نجاتبش ایران از خطر چند پاره شدن ناشی از مشروطه
* فتنه‌ی مشروطه به عنوان زمینه‌ساز تجزیه‌ی ایرانزمین ذیل شعار دمکراسی
* قانون اساسی مشروطه، قانونی استوار بر اسلام و ادعای دروغین روشنفکری مبنی بر جدایی دین و سیاست در این قانون
* پایان جدایی نهاد شاهی از نهاد دین با قانون مشروطه و رفتن نهاد شاهی زیر یوغ اسلام
* ادعای دروغ روشنفکری مبنی بر نقش تشریفاتی پادشاه در قانون اساسی مشروطه
* راه آزادی و رفاه و عدالت در ایران تنها با چکمه‌ی نظامیان است که پیموده می شود
* لزوم وجود نرم افزار و سخت افزار تمدنی آریایی برای رسیدن به ایرانشهری نیرومند و آزاد
* وابستگی صلح و ثبات در ایران مرکزی به آرامش و ثبات در پاره‌های دیگر ایرانشهر تمدنی
* رد پای پررنگ سنت آریایی در آوام پساتازش در آثار بزرگانی چون خیام، پور سینا، سهروردی و …

 

***

پی نوشت:

برای دیدن برنامه‌ی سالیان پیش درباره‌ی نقد و واکاوای قانون اساسی مشروطه، اینجا را ببینید.