بازيابی ايرانشهری

خیانت “لجن انقلاب” به ارتش، حاشیه ای بر تازه‌ترین اعتراف ابراهیم یزدی در مورد ارتش و جنگ

انقلاب مسلمان‌ها و کمونیست‌ها در سال 57 در نفس اش خیزش لجن‌های تاریخی ما بود، برایندی از تمامی میکروب‌های وارد شده به فرهنگ و تمدن ما. از الکسندر تا مسیحیت، از اسلام تا تازش مغول و ترک الی آخر. اما ابراهیم یزدی در این لجن منقلب، خود یکپا لجن مستقل بود و کمتر کسی را […]

لجن انقلاب مُرد

اگر فتنه‌ی جهانی 57 را امتزاجی از دو جریان لجنی تاریخ به شمار آوریم، اسلام و کمونیسم، که هر دو شاخه ای از جهودیت می‌باشند، آن گاه یزدی را باید مخرج مشترک این دو جریان لجنی، آری، لجن مشترک اش به جای آورد. لیک حقیقت این است که با مرگ او هیچ یک از دو […]

در آینه‌ی مغان، جهان از روزن تیسپون / (3) بمب اتمی زرتشتی، ضرورتی تاریخی و استراتژیک در جهت حفظ امنیت تمدن ایرانشهری

در این برنامه و در ادامه‌ی سری برنامه‌های «در آینه‌ی مغان، جهان از روزن تیسپون» خردکام کیخسرو آرش گرگین، فیلسوف و نظریه پرداز فلسفه‌ی مغان و بنیانگذار مکتب بازیابی ایرانشهری به ضرورت ساخت سلاح هسته‌ای از چشم انداز کلان استراتژیک و امنیت تمدنی ایرانزمین می پردازند. رئوس مطالب این برنامه عبارتند از: * بررسی شرایط ژئوپولتیک و جایگاه […]

در آینه‌ی مغان، جهان از روزن تیسپون / (2) سخن با کنشگران زرتشتی

در این برنامه، خردکام کیخسرو آرش گرگین، بنیانگذار مکتب بازیابی ایرانشهری به بررسی اتفاقات میان کنشگران زرتشتی می پردازند. اهم مباحث مطرح شده در این جستار به قرار ذیل است: * تنهایی بزرگ‌ترین یار و یاور ایرانشهر و زیربنای فلسفی سیاست در ایرانزمین: بازشناسی دوست از دشمن * اسلام به مثابه بیانی نوین از امر ابراهیمی […]

در آینه‌ی مغان، جهان از روزن تیسپون / (1) مشروطه و روشنفکری در ترازوی خرد آریایی-بخش دوم

در این برنامه و در ادامه‌ی بخش نخست خردکام کیخسرو آرش گرگین، فیلسوف و نظریه پرداز فلسفه‌ی مغان و بنیانگذار مکتب بازیابی ایرانشهری به موضوع مشروطه و مافیای روشنفکری و همچنین به نقش رضاشاه بزرگ به عنوان نجات‌بخش ایران و نابودگر فتنه‌ی مشروطه می پردازد. رئوس مطالب این برنامه عبارتند از: * رضاشاه بزرگ به مثابه نجاتبش ایران […]

در آینه‌ی مغان، جهان از روزن تیسپون / (1) مشروطه و روشنفکری در ترازوی خرد آریایی-بخش نخست

Featured Video Play Icon

در این برنامه خردکام کیخسرو آرش گرگین، فیلسوف و نظریه پرداز فلسفه‌ی مغان و سنت ایرانشهری به موضوع مشروطه و مافیای روشنفکری و همچنین مفهوم سنت و تجدد در دیسکورس روشنفکری و نسبت آنان با سنت ایرانشهری می پردازد. رئوس مطالب این برنامه عبارتند از: -تفاوت میان مشروطه و مشروعه و جنبش بازیابی یا بیداری پیش […]