بازيابی ايرانشهری

سورئال-دمکراسی، ائتلاف طبقه‌ی متوسط با نظام و این که چرا ظریف رئیس جمهور آینده است / کیخسرو آرش گرگین

فکر می کنیم باید به عنوان مخالف هر گونه از دمکراسی که بنا بر تمامی شواهد تاریخی از پرکلیس تا جفرسون هرگز چیزی جز دروغ قانون مند و فساد برنامه ریزی شده نبوده و نیست، به مافیای روشنفکری و نظام جمهوری جهودی اسلامی تبریک گفت، باید تبریک گفت، چرا که کسان موفق شده اند به […]

دمکراسی، بند مرگی که روشنفکری بر گردن گوسپند قربانی ای به نام ایران انداخته است و به مسلخ می برد! / کیخسرو آرش گرگین

روشنفکری برای من در بهترین حالت همان نوع از دوپا است که هرمن هسه نام بچه-انسان یا Kindermenschen را بر آن نهاده بود: موجوداتی که بر عدم بالغ شدن خویش پای فشاری می کنند و با تمام نیرو از بزرگ شدن، پذیرش مسئولیت و بردن بار گران هستی سر باز می زنند. اینان، یعنی روشنفکری […]

چرائیِ نه به دمکراسی، سنجش و گزینشی پایه ای از دمکراسی از روزن آریائی / کیخسرو آرش گرگین

در سنجش دمکراسی هماره دو چیز را باید از هم جدا کرد: 1. سنجش دمکراسی از روزن کارکردی و کاربردی، یا آن چه که «دمکراسیِ به راستی هستنده یا اندربَوا» می نامیم، -بسج. با «سوسیالیسم واقعا موجود»-؛ 2. سنجش و گزینش همان دستگاه از روزن نگرشیگ و اسکاریگ (اِسکار = سگال: «تئوری»). آن چه که […]

پایفشاری حسن روحانی در دار زدن توطئه‌گران (ارتشیان) در نماز جمعه و درخواست منحل کردن تیپ نوهد / انجمن بازیابی ایرانشهری

گفتنی آن که لو دادن کودتای مقدس نوژه توسط باند مافیائی فرح دیبا-رضا قطبی و رخنه کردگان توده ای در ارتش رخ داد. از تخصص‌ها و وظایف روحانی که جزو فراماسون‌های سبز است، یکی نیز ویران کردن ارتش است. در گام بعدی برجام خواهند رفت پای اوراق کردن توانائی موشکی سپاه و مدعی خواهند شد […]

جنبش دمکراسی خواهی و روشنفکری ایرانی، ابتذالی برنامه مند

ما با انبوهی از شواهد روبروئیم که جنبش دمکراسی خواهی و روشنفکری ایرانی چیزی جز ابتذالی برنامه مند نیست. سخنان این دو تن، که به طور اتفاقی به پارسی سخن می گویند و جز این امر اتفاقی هیچ چیزشان آریائی، یعنی ایرانی نیست، مشتی ست نمونه‌ی خروار. اینکه مرد اصلاح طلب مدعی است اصلاح طلبی […]

در لزوم دار زدن عبدالکریم سروش مقابل دانشگاه تهران

نخست بگذارید سخنان این روبسپیر مسلمان را در باره‌ی سه تن از اندیشمندان مهم عصر پهلوی بخوانیم، درباره‌ی محمد علی فروغی، صادق هدایت و علی دشتی: فروغی سست عقیده ای عمله ظلم و هدایت فرویدیستی بورژوامنش و دشتی هوسرانی فرومایه و بی اعتقاد بودند. این در حالی ست که یک موی هر یک از این […]

هیولای نارنجی کاخ سفید و معاشقه با مسلمان‌ها

از اهداف عالیه‌ی ترامپ یکی نیز تجزیه‌ی کامل ایرانزمین است. این البته هدفی ست که تمامی جمهوری خواهان دنبال کرده اند و ترامپ، استثناء نیست. اگر دمکرات‌ها، که در پلشتی و ایرانستیزی روی ضحاک را سفید کرده اند یک برتری بر جمهوری خواهان داشته باشند آن این است که تجزیه‌ی ایران هدف اولیه شان نیست، […]

کمپین امتناع از ایران

“توهم تجزیه طلبی”! چنان که می بینیم کلیه‌ی دمکراسی خواهان تجزیه طلب اند و پروژه‌ی ملیت سازی را پیش می‌برند. کمپینی که زیر نام امتناع ساخته‌اند و در اش تمامی اصحاب دمکرات از پسرک مزدور رضا پهلوی تا مریم قجر حضور دارند، کمپین امتناع از ایران است. این بدین معنی نیست که رای دهندگان بهتر […]

روحانی، یگانه گزینه‌ی خامنه ای و نظام / کیخسرو آرش گرگین

کوچک‌ترین تردیدی نیست که یگانه گزینه‌ی مطلوب خامنه ای روحانی است. اگر جز این می بود، مافیای جهودی-اسلامی حاکم هرگز احمدی نژاد را که شانس پیروز شدن بر روحانی را داشت حذف نمی کردند. توجه به این امر بسیار مهم است که تنها و تنها با آمدن احمدی نژاد بود که انتخابات دو قطبی می […]

مسلمانان و دمکرات‌ها، حاملان ابتذال دمکراتیک و بانیان وضعیت کنونی

موضوع فقط روحانی نیست، آخوند به عنوان مسلمان حرفه ای اصولا جز دروغ و تزویر نمی تواند، ما آخوند راست گو نداریم چرا که اسلام، از محمد عبدالله تا محمد خاتمی، هرگز راستی و راستگوئی را نشناخته است. اسلام، که هرگز یک دین نبوده است، مانیفست دروغ و خشونت است، یک ایدولوژی مبتنی به قهر […]

گاف خامنه ای در تایید “گسل های قومی”! / کیخسرو آرش گرگین

موضوع بی سوادی سیاسی و نداشتن آگاهی بنیادین از بافت فرهنگی و ژنتیکی مردم ایرانزمین یکی از بزرگ‌ترین خطرات برای میهن ما به شمار می رود. موضوع به حدی جدی ست که هر اندازه نیز بر آن تاکید شود، باز نیز کم است. مجموعه ای از خطرات ایران را تهدید می کنند که در رأس […]

قاتل خوب یا قاتل بد، پرسش این است!

تمامی دمکراسی خواهی ایرانی در این ثنویت متجددانه و روشنفکرانه نهفته است: قاتل خوب = قاتل اصلاح طلب در برابر قاتل بد= قاتل اصولگرا؛ حیرت انگیز و نمائی از وقاحتی بی مرز است که کسان امروز الم شنگه به پا کرده اند که رئیسی آدم کش بوده است. همین کسان چهار سال است زیر علم […]