بازيابی ايرانشهری

خیانت‌های فرح دیبا و خاندانش به ایران به روایت علی شهبازی، مأمور مخصوص شاه / انجمن بازیابی ایرانشهری

جمله‌ی تاریخی شهبازی در برگه‌ی 273: ” هر کسی که به شاه خدمت کند علیا حضرت دشمن اوست.” این کتاب، سندی ست از مردی که ده‌ها سال در خدمت شاه بود و این کسان را از نزدیک می شناخت. گفته‌های او در کتاب اش، که با توطئه‌ی سکوت از سوی کمونیست‌ها و مسلمان‌ها و دیباچی‌ها […]

لوریس چِکناوُریان: اقلیت خودتی، من ایرانیم و از نسل کوروش کبیر تا حالا در این سرزمینم

بازیابی ایرانشهری به زودی مرزهای طبیعی خود را باز می یابد، جنبشی که با نام فرزندان زرتشت و کورش دهه ای پیش آغاز شده بود، فرزندان خود را در ارمنستان و تاجیکستان و خوراسان و تاتی های آذربایجان و کردهای عراق و سوریه و ترکیه، به بازیابی میهنِ تمامی تیره های آریایی، ایرانشهر، فرا می […]

74 تن

فرزندان کوروش را آزاد کنید… [انجمن بازیابی ایرانشهری / جنبش فرزندان زرتشت و کوروش] ???????????? ما پای بازیابی ایرانشهر و بازگشت به مدار تمدنی تیسپون ایستاده ایم و تا سراسر ایرانشهر را از بند اهریمنیان رها نکنیم از پای نخواهیم نشست. آتش زرتشت را روشن می کنیم و سراسر نه تنها ایران، که از دریای […]

آلمان دوباره، هرگز

راهپیمائی جنبش اجتماعی معروف به آنتی فا که از سوی حکومت و تمامی احزاب دمکراتیک حمایت می شود. فریاد می زنند ” آلمان دوباره، هرگز!”. گروهی دیگر نیز وجود دارد که نام خود را نهاده اند آنتی آلمانی/ Antideutsche. موزائیکی کردن نه تنها خاورمیانه، که تکه تکه کردن تمامی کشورها بخشی از طرح بزرگ یک […]

تخریب درخت میترا در آلمان توسط “مسلمانان”

مسلمان ها درخت میترا را که به نادرست درخت کریسمس خوانده می شود و با مسیحیت هیچ رفت و بستی ندارد، در آلمان نابود می کنند. آن ها درخت را نابود می کنند چون بر این باورند که این درخت و نمادهایش با اسلام همخوانی ندارد. این امروز است و در کشوری که در آن […]

رابطه‌ی خمینی با آمریکا پیش از انقلاب / فرح دیبا، مامای انقلاب

بار دیگر گوشه ای از حقیقت هماره کتمان شده از پس پرده بیرون می افتد، و آن حقیقت چیزی نیست جز این که انقلاب اسلامی، فقط اسلامی نبود. آن انقلاب به همان اندازه که اسلامی بود، روشنفکرانه نیز بود. به همان اندازه که اسلامی بود، جهودی نیز بود. به همان اندازه که اسلامی بود، مسیحی […]