بازيابی ايرانشهری

میترائیسم و پیوند و بی پیوندی اش با ایرانشهر / کیخسرو آرش گرگین

یکی از بلاها و اناکی هایی که ذبیح بهروز بر سر نسلی از دانشمندان و شبهه دانشمندان ایرانی آورد، طرح کردن داستان مهر و دین مهر به سان دینی ایرانی بود. بهروز یک ریاضی دان و عربی دان بسیار خوب بود و ذوق بالائی نیز داشت. در میان کارهای اش امور به درد بخور کم […]

آينه‌ی زرتشت و مدرنيته، تضاد بنیادین میان فرهنگ ایرانشهری و مدرنیسم (با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین)

در این برنامه، مانی، کیخسرو آرش گرگین و کامران جمشیدی درباره‌ی تضاد بنیادین میان فرهنگ ایرانشهری و مدرنیسم گفتگو می‌کنند. آنچه خواهید شنید: تفاوت بنیادین میان دین‌های شرقی (مزدائیسم، هنودوئیسم، دائوییسم و …) در برابر ادیان غربی (یهودیت، مسیحیت، اسلام) / تباهی بی‌مرز جهان کنونی / زرتشتی شدن امروز، نه امروزی شدن زرتشت / رویارویی […]

فلسفه‌ی مغان / با حضور کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه، مانی با کیخسرو آرش گرگین درباره‌ی «فلسفه‌ی مغان» به گفتگو می نشیند. براستی ایران پیش از اسلام چه دستگاه فلسفی‌ای برای تعریف و تبیین هستی، انسان و همه‌ی اجزای آفرینش داشته است؟ در کجا این حلقه‌ی فلسفی بریده و زیر ویرانه‌های تاریخ مانده است؟ کنون چگونه باید آن را بازشناخت، بازتعریف کرد […]