بازيابی ايرانشهری

شب‌یلدا یا شب چله / انجمن بازیابی ایرانشهری

همگان می دانیم که نیاکان مان مردمانی دوستدار شادی و شادمانی بوده اند، این را می توان از جشن ها و آئین های کهن بسیاری که از آنها به یادگار مانده، ولی امروزه با شوربختی رو به فراموشی می باشد دریابیم. پدران و مادران ما از هر فرصتی برای دور هم نشستن، شاد زیستن و […]

چند نکته در مورد جهانی شدن و “تاخیر” ادبیات ایرانی، یادآوری ای به اهل قلم و دبیران میهن ام / کيخسرو آرش گرگين

در یکی از برنامه‌های پرگار که بطور اتفاقی دیدم، با شرکت عباس معروفی و حسین نوش آذر دوباره یک پرسش کلیدی مطرح شد: چرا ادبیات ایران جهانی نیست؟ و یا، چگونه باید باشد که جهانی بشود؟ مرحوم گلشیری هم پای اش وسط کشیده شد و آقای معروفی حرف هایی زد که گویا خانم طاهری، همسر […]