آذر ۱۴, ۱۳۹۵

تماس با ما

[av_contact email=’bazyabih.i.eranshahrig@gmail.com,bazyabih_i_eranshahrig@yahoo.com’ title=’به ما پيام بفرستید’ button=’بفرست’ on_send=” sent=’پیام شما ارسال شد!’ link=’manually,http://’ subject=” autorespond=” captcha=’active’ form_align=” color=”]
[av_contact_field label=’نام’ type=’text’ options=” check=’is_empty’ width=’element_half’ multi_select=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’رايانامك’ type=’text’ options=” check=’is_email’ width=’element_half’ multi_select=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’عنوان’ type=’text’ options=” check=’is_empty’ width=’element_half’ multi_select=”][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’پیام’ type=’textarea’ options=” check=’is_empty’ width=’element_half’ multi_select=”][/av_contact_field]
[/av_contact]

اين تارنما، پایگاه رسمي «بازيابي ايرانشهري» است. كاربرد مطالب با ذكر منبع آزاد است.