دی ۳۰, ۱۴۰۰

توضیح:
نوزايي جرياني جهودي است، حضور ما در برنامه‌های یاد شده به آن شرط بود که نوزائی به بازیابی ایرانشهری تغییر کند و سراپا زرتشتی باشد، کسان قول دادند، لیک به دروغ و نیرنگ. از این رو سخنان ما در برنامه‌های یاد شده ربطی به جریان جهودی-بهائی-اسلامی نوزائی که از سوی جهودان و هواداران اسرائیل در آمریکا بنیادگذاری شده است و به نام جهودان نیز به ثبت رسیده است، ندارد. کسان کارشان دروغ است. یادآوری این نکته برای کسانی که پس زمینه‌ها را نمی شناسند مهم است.

اين تارنما، پایگاه رسمي «بازيابي ايرانشهري» است. كاربرد مطالب با ذكر منبع آزاد است.