آينه‌ي زرتشت و مدرنيته، تضاد بنیادین میان فرهنگ ایرانشهری و مدرنیسم / با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین

,
در این برنامه، مانی، کیخسرو آرش گرگین و کامران جمشیدی درباره‌ی تضاد بنیادین میان فرهنگ ایرانشهری و مدرنیسم گفتگو می کنند. آنچه خواهید شنید: تفاوت بنیادین میان دین‌های شرقی (مزداییسم، هنودوئیسم، دائوییسم و ...) در برابر ادیان غربی (یهودیت، مسیح…

فلسفه‌ی مغان / با حضور کیخسرو آرش گرگین

,
در این برنامه، مانی با کیخسرو آرش گرگین درباره‌ی «فلسفه‌ی مغان» به گفتگو می نشیند. براستی ایران پیش از اسلام چه دستگاه فلسفی‌ای برای تعریف و تبیین هستی، انسان و همه‌ی اجزای آفرینش داشته است؟ در کجا این حلقه‌ی فلسفی بریده و زیر ویرانه‌های تاریخ…

چرا بهائی نشدم / با حضور کیخسرو آرش گرگین

,
در این برنامه، مانی با کیخسرو آرش گرگین درباره‌ی دلایل زرتشتی شدن او بجای گرویدن به بهائیت گفتگو می کند. آنچه خواهید شنید: پیشینه‌ی تاریخی اسلام ستیزی در ایران در قرون نخستین پساتازش / اسعد گرگانی، فردوسی، خیام و دیگران، ثمره‌ی جنبش فرهنگی…

آیا خرد ایرانشهری با خرد جهانی در تضاد است؟ / با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین

,
در این برنامه، مانی، کیخسرو آرش گرگین و کامران جمشیدی درباره‌ی تضاد میان خرد ایرانشهری و خرد جهانی گفتگو می کنند. آنچه خواهید شنید: ویمند و کارکرد خرد بر اساس دینکرد ششم / خرد، بازشناسی نیک از بد / نیکی همگانی دام و مصادیق آن / تفاوت عقل و خرد / آسَ…

خرد در سنت ایرانشهری و سنت غربی / با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین

,
در این برنامه، مانی خرد در سنت ایرانشهری و سنت غربی را با کیخسرو آرش گرگین و کامران جمشیدی مورد بحث قرار می دهد. آنچه خواهید شنید: تفاوت خرد در تاریخ تفکر ایرانشهر با خرد در عصر مدرنیته / معانی گوناگون خرد در سنت آریایی / خرد، توانایی بازشناسی…

زرتشت (۲) / با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین

,
در این برنامه، مانی، کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین درباره‌ی جهان‌بینی و سنت زرتشت به بحث می پردازند. آنچه خواهید شنید: وندیداد و جایگاه آن در میان زرتشتیان / بخش‌بندی اوستای قدیم و جایگاه و درون‌مایه‌ی وندیداد در آن / دین زرتشتی و سا…

زرتشت (۱) / با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین

,
در این برنامه، مانی، کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین درباره‌ی جهان‌بینی و سنت زرتشت به بحث می پردازند. آنچه خواهید شنید: بررسی مکانی و جمعیتی زرتشتیان امروز در ایرانشهر / بررسی تاریخ اندیشه و فلسفه در ایرانشهر و گسست بنیادین در آن / سهروردی، …