مطالب توسط Razmehr Evboxt

, ,

برنامه گفتار هفته ۱۳۸۸/۱۲/۱۵برابر با ۶/۳/۲۰۱۰

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به دو پرسش مطرح شده از سوی شنوندگان برنامه گفتار هفته پاسخ خواهند داد. نخستین پرسش: .دگرگونی نقش مثبت حیوانات به نقشی اهریمنی در اندیشه اسلامی، و توضیح بیشتری درباره سگ زرین گوش. پرسش دوم؛ آیا جنبش بازیابی ایرانشهری ( پس از روی کار آمدن […]

در آینه مغان، جهان از روزن تیسپون. مخاطب سخنان هخامنشی ستیزانه و ضد ایرانی خامنه ای کیست؟

دادستان سخن: مخاطب سخنان هخامنشی ستیزانه و ضد ایرانی خامنه ای کیست؟ دلیل پای فشاری بیش از حد خامنه ای بر دشمنی با تاریخ زرتشتی و پیشاتازشی ایرانزمین چیست؟ و هشدار او به سوی چه کسانی است؟

در آینه مغان، جهان از روزن تیسپون. چرا، در کجا، به چه اندازه، و در چه چارچوبی، به عنوان زرتشتی و ایرانشهری، از زاهدی باید پدافند کرد؟

دادستان سخن: چرا، در کجا، به چه اندازه، و در چه چارچوبی، به عنوان زرتشتی و ایرانشهری، از زاهدی باید پدافند کرد؟ (نگاهی کوتاه به کمپین فرح و پسرک رضا پهلوی علیه اردشیر زاهدی) امشب، فیسگرام زنده، برگه ی زرتشت، ساعت ۱۹ به وقت اروپا، و ۲۱:۳۰ به وقت ایران بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت […]

در آینه مغان، جهان از روزن تیسپون. در آینه مغان، جهان از روزن تیسپون. خستو شدن رنسانس ايراني(جيسون رضا جرجاني-شاهين نژاد)، به همكاري با اسراييل و آويگدور ليبرمن

در آینه مغان، جهان از روزن تیسپون. در آینه مغان، جهان از روزن تیسپون. خستو شدن رنسانس ايراني(جيسون رضا جرجاني-شاهين نژاد)، به همكاري با اسراييل و آويگدور ليبرمن

در آینه مغان، جهان از روزن تیسپون. برجام سرخ کمونیستی پس از برجام سیاه شیعی

برنامه ویژه: برجام سرخ کمونیستی پس از برجام سیاه شیعی پرسش این است: چرا کیم جونگ اون، راه علی خامنه ای را برگزید و در برابر آمریکا زانو زد؟ آیا برجام خامنه ای برجام کیم جونگ اون را باعث شد؟ چه درسی می توان و باید از هر دو نظام برجامی حاکم بر پیونگ یانگ […]

محمد، پیامبری از تبار جهود و یا اسلام،

محمد، پیامبری از تبار جهود و یا اسلام، چنان رنسانس دوم جهودگی (برگرفته از: «ابر خرد و کام ایرانشهری»، کیخسرو آرش گرگین) * این که ترساگری نخستین رنسانس و نوزائی جهودگی بود تیسی ست آشکار و بی نیاز از زند و نگیزشن. لیک چرخ ها نزد محمد بنده الله نیز کو از زنتوی جهودی-ترسائیِ قریش […]

پادشاهی ای که داد مردم نه توانستی گزاردن و نیکی ایشان را فراهم نیارستی آوردن

از: «ابر خرد و کام ایرانشهر» پادشاهی ای که داد مردم نه توانستی گزاردن و نیکی ایشان را فراهم نیارستی آوردن، همی از شپش نیز بی ارج تر به بودی، پس به شاید که همی تند و به شتاب تر از آن گاه که شپشی چند به جامه ات اندر فتاده است، ردای اش ز […]

, ,

برنامه ۱۱: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون????تأسیس و استقرار «صلح پارسی

دادستان سخن: هنگامی که عینک مجعول مدرنیته را از چشم فروگیریم، هنگامی که ذهن خود را از داده های کائوس-بنیاد ایدولوژی های اسکندری-ابراهیمی به زدائیم، هنگامی که از توابیت تمدنیِ جهودی-مسیحی-اسلامی-بهائی-سکولار-مدرنیستی خویش به در آئیم، و همزمان، هنگامی که با این سبکبالی معنوی در آینه ی مغان نگریم و جهان را از روزن تیسپون به […]

, ,

برنامه ۱۲: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون???? مسئله اقلیم و تأسیس اسرائیل کوچ، بخش نخست

برنامه دوازدهم ‎‫در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون‬‎ داستان سخن : در این بخش به موضوع اقلیم در چارچوب نظریه ی سیاسی ایرانشهری پرداخته شده است که در نفس اش، نظریه ای تمدنی ست و ضد ملی، ضد ملی به معنی ضد مفهوم دولت-ملت. رویکرد ملی هماره استوار بر مفهوم دولت-ملت است، این […]

, ,

برنامه ۱۳: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون – بخش دوم، موضوع اقلیم

در برنامه ی سیزدهم در آینه ی مغان، بخش دوم، موضوع اقلیم، به این مهم می پردازیم که صف بندی عملیاتی نیروهای متخاصم دارای چه خصوصیاتی ست. از یک سو، خاندان صهیونیستی بارزانی را داریم، فرزندان یک زن جهود، که اقلیم اشغالی کردستان را تبدیل به تخته ی پرشی برای اسرائیل کرده اند. کشتار از […]

, ,

برنامه ۱۴: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون????جیغ بنفش ترامپ در سازمان ملل، نمائی از زوال دمکراتیک غرب مغروب

https://www.youtube.com/watch?v=bfObflDzB6I&list=PLE05tJxeDktD46ICByRunoJ2ROmb3mzQo&index=17 در برنامه ی سیزدهم در آینه ی مغان، بخش دوم، موضوع اقلیم، به این مهم می پردازیم که صف بندی عملیاتی نیروهای متخاصم دارای چه خصوصیاتی ست. از یک سو، خاندان صهیونیستی بارزانی را داریم، فرزندان یک زن جهود، که اقلیم اشغالی کردستان را تبدیل به تخته ی پرشی برای اسرائیل کرده اند. کشتار […]

, ,

برنامه ۱۵: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون ایران بزرگ یا اسرائیل بزرگ، پرسش این است؛ نگاهی اجمالی به خدمات متقابل صهیونیسم شیعی و صهیونیسم جهود

https://www.youtube.com/watch?v=Pptz71R0dls&index=15&list=PLE05tJxeDktD46ICByRunoJ2ROmb3mzQo ایران بزرگ یا اسرائیل بزرگ، پرسش این است؛ نگاهی اجمالی به خدمات متقابل صهیونیسم شیعی و صهیونیسم جهود