مطالب توسط Kaikhosrow Arash Gorgin

تأسیس و استقرار «صلح پارسی» (Pax Persica) در سوریه به مثابه‌ی نمودی از ماموریت تمدنی و تاریخی سپاه و ارتش در سراسر حوزه‌ی تمدنی ایرانشهری / کیخسرو آرش گرگین

هنگامی که عینک مجعول مدرنیته را از چشم فروگیریم، هنگامی که ذهن خود را از داده‌های کائوس-بنیاد ایدولوژی‌های اسکندری-ابراهیمی به زدائیم، هنگامی که از توابیت تمدنیِ جهودی-مسیحی-اسلامی-بهائی-سکولار-مدرنیستیِ خویش به در آئیم، و همزمان، هنگامی که با این سبکبالی معنوی در آینه‌ی مغان نگریم و جهان را از روزن تیسپون به تماشا نشینیم، آن گاه آن […]

چرا نیروهای زرتشتی یگانه پاسدارانِ معنویِ سپاه پاسداران اند / کیخسرو آرش گرگین

ما سال‌هاست بدین نتیجه رسیده ایم: در یک تبارشناسی فرهنگی و تمدنی از نیروها و تشکل‌های تاریخی پدیدآورنده‌ی اجتماع، نیروهای نظامی، چه سپاه و چه ارتش، و کلا، چه پیش از و چه پس از فتنه‌ی مشترک خمینی و روشنفکران، مهم‌ترین رکن نگاهدارنده‌ی سنت آریائی به شمار می آیند. تلاش اسرائیل و آمریکا برای متلاشی […]

چه کسی علیرضا پهلوی را کشت؟ / کیخسرو آرش گرگین

پاسخ کاملا روشن است: فارغ از این که ماشه را کدام دستگاه امنیتی و به دستور چه نهادی کشید، امری که صرفا یک پرسش جنائی است و نه بیش، قاتلان اصلی علیرضا پهلوی کسانی نیستند جز: ۱٫ فرح پهلوی ۲٫ پسرک، رضا پهلوی ۳٫ ایرانیان هوادار پادشاهی. فرح، که ما سال‌هاست بدو لقب شاهکش را […]

خیانت “لجن انقلاب” به ارتش، حاشیه ای بر تازه‌ترین اعتراف ابراهیم یزدی در مورد ارتش و جنگ / کیخسرو آرش گرگین

انقلاب مسلمان‌ها و کمونیست‌ها در سال ۵۷ در نفس اش خیزش لجن‌های تاریخی ما بود، برایندی از تمامی میکروب‌های وارد شده به فرهنگ و تمدن ما. از الکسندر تا مسیحیت، از اسلام تا تازش مغول و ترک الی آخر. اما ابراهیم یزدی در این لجن منقلب، خود یکپا لجن مستقل بود و کمتر کسی را […]

لجن انقلاب مرد / کیخسرو آرش گرگین

اگر فتنه‌ی جهانی ۵۷ را امتزاجی از دو جریان لجنی تاریخ به شمار آوریم، اسلام و کمونیسم، که هر دو شاخه ای از جهودیت می باشند، آن گاه یزدی را باید مخرج مشترک این دو جریان لجنی، آری، لجن مشترک اش به جای آورد. لیک حقیقت این است که با مرگ او هیچ یک از […]

در آینه‌ی مغان، جهان از روزن تیسپون / (۳) بمب اتمی زرتشتی، ضرورتی تاریخی و استراتژیک در جهت حفظ امنیت تمدن ایرانشهری

در این برنامه و در ادامه‌ی سری برنامه‌های «در آینه‌ی مغان، جهان از روزن تیسپون» خردکام کیخسرو آرش گرگین، فیلسوف و نظریه پرداز فلسفه‌ی مغان و بنیانگذار مکتب بازیابی ایرانشهری به ضرورت ساخت سلاح هسته‌ای از چشم انداز کلان استراتژیک و امنیت تمدنی ایرانزمین می پردازند. رئوس مطالب این برنامه عبارتند از: * بررسی شرایط ژئوپولتیک و جایگاه […]

در آینه‌ی مغان، جهان از روزن تیسپون / (۲) سخن با کنشگران زرتشتی

در این برنامه، خردکام کیخسرو آرش گرگین، بنیانگذار مکتب بازیابی ایرانشهری به بررسی اتفاقات میان کنشگران زرتشتی می پردازند. اهم مباحث مطرح شده در این جستار به قرار ذیل است: * تنهایی بزرگ‌ترین یار و یاور ایرانشهر و زیربنای فلسفی سیاست در ایرانزمین: بازشناسی دوست از دشمن * اسلام به مثابه بیانی نوین از امر ابراهیمی […]

در آینه‌ی مغان، جهان از روزن تیسپون / (۱) مشروطه و روشنفکری در ترازوی خرد آریایی-بخش دوم

در این برنامه و در ادامه‌ی بخش نخست خردکام کیخسرو آرش گرگین، فیلسوف و نظریه پرداز فلسفه‌ی مغان و بنیانگذار مکتب بازیابی ایرانشهری به موضوع مشروطه و مافیای روشنفکری و همچنین به نقش رضاشاه بزرگ به عنوان نجات‌بخش ایران و نابودگر فتنه‌ی مشروطه می پردازد. رئوس مطالب این برنامه عبارتند از: * رضاشاه بزرگ به مثابه نجاتبش ایران […]

در آینه‌ی مغان، جهان از روزن تیسپون / (۱) مشروطه و روشنفکری در ترازوی خرد آریایی-بخش نخست

در این برنامه خردکام کیخسرو آرش گرگین، فیلسوف و نظریه پرداز فلسفه‌ی مغان و سنت ایرانشهری به موضوع مشروطه و مافیای روشنفکری و همچنین مفهوم سنت و تجدد در دیسکورس روشنفکری و نسبت آنان با سنت ایرانشهری می پردازد. رئوس مطالب این برنامه عبارتند از: -تفاوت میان مشروطه و مشروعه و جنبش بازیابی یا بیداری پیش […]